książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Czasy, które przeżyłem

Czasy, które przeżyłem

Wspomnienia z lat 1890-1939 Wachowiak S. Czytelnik
Rok wydania: 1983
ISBN: 83-07-00872-7

Oprawa: miękka
Ilość stron: 290
Wymiary: 120 x 190

7.00 zł


Stanisław Wachowiak to człowiek, którego praca dla dobra kraju znajduje powszechne uznanie społeczne. Z powodów ideologicznych nieledwie zapomnia­ny w okresie PRL-u, obecnie wzbudza w pełni uzasadnione zainteresowanie bada­czy najnowszych dziejów Rzeczypospolitej.Wyrazem owego pomyślnego dla wspomnianych badań klimatu była zorgani­zowana w Inowrocławiu w dniu 7 maja 2001 roku, pod kierownictwem meryto­rycznym Instytutu Historii Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, sesja naukowa pt. „Stanisław Wachowiak (1890-1972) - polityk, działacz gospodarczy i społeczny”. Pokłosie wspomnianej konferencji ukazało się drukiem w opracowa­niu Edmunda Mikołajczaka i Piotra Strachanowskiego, dzięki pomocy finansowej : Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga, Zrzeszenia Regionalnego Banków Spółdzielczych, Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A., Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Patro­nowały mu także: Urząd Miasta Inowrocławia i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Inowrocławiu.Mecenat tak wielu instytucji umożliwił niezwykle staranne przygotowanie edycji tomu, edycji wyróżniającej się szatą graficzną, a także zamieszczeniem w księdze 61 unikatowych fotografii wzbogacających jej wartość poznawczą.Podobną funkcję spełnia też indeks osób (s. 173-184) będący nie tylko alfa­betycznym wykazem występujących w tekście postaci, lecz zawierający również zwięzłe adnotacje biograficzne.

Stan ogólny bardzo dobry.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania