książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
 II i III Pomorska Sesja Sprawozdawcza za rok 2012 i 2014

II i III Pomorska Sesja Sprawozdawcza za rok 2012 i 2014

Fudziński M. (red.) Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-85824-81-7

Oprawa: miękka
Ilość stron: 268
Wymiary: 170 x 240

Dostępność: Dostępna za 3-5 dni

15.80 zł


SPIS TREŚCI
Wstęp 7
Entry 9
II Pomorska
Sesja Sprawozdawcza 11
Agnieszka Krzysiak, Maciej Marczewski
Czarnówko stan. 5, gm. Nowa Wieś Lęborska.Badania w sezonie 2012 13
Piotr Fudziński, Ewa Fudzińska
Osadnictwo z okresu wpływów rzymskich na stanowiskach w Lubiszewie, gm. Tczew
i Straszynie, gm. Pruszcz Gdański 31
Marta Bloch-Pogodzińska, Adam Ostasz, Paweł Marek Pogodziński
Odkrycie nowego grodziska na Pomorzu Gdańskim w ramach badań powierzchniowych
i sondażowych przeprowadzonych na trasie planowanej obwodnicy Kościerzyny 45
Renata Wiloch-Kozłowska
Wstępne wyniki badań archeologicznych w gmachu głównym Muzeum Narodowego
w Gdańsku 61
Magdalena Majorek, Adrianna Wojciechowska
Z badań nad nowożytną obrzędowością pogrzebową gniewskiej społeczności (kościół
św. Mikołaja i teren przykościelny w Gniewie; sezon badawczy 2011) 71
III Pomorska
Sesja Sprawozdawcza 83
Sławomir Wadyl, Krzysztof Kurzyk
Wyniki badań archeologicznych na stanowisku 10 przy ulicy Reformatów
w Wejherowie 85
Piotr Fudziński, Mirosław Fudziński, Ewa Fudzińska
Wielokulturowa osada w Cieplewie, gm. Pruszcz Gdański, stan. nr 22. Badania 2014 r. 95
Piotr Fudziński, Renata Wiloch-Kozłowska
Osadnictwo z okresu wczesnej epoki żelaza w Koniecwałdzie, gm. Sztum stan. 11 105
Anna Rembisz-Lubiejewska, Sławomir Wadyl
Wstępne wyniki badań przeprowadzonych w 2013 roku w Kąpinie gm. Wejherowo
(stan. 2) 113
Agnieszka Krzysiak, Maciej Marczewski
Czarnówko stan. 5, gm. Nowa Wieś Lęborska. Badania w sezonie 2013-2014 127
Cymek Lidia
Analiza antropologiczna ludzkich szczątków kostnych z przypadkowo odkrytego grobu
ludności kultury wielbarskiej w Wolnym Dworze gmina Skarszewy, woj. pomorskie 145
Agnieszka Krzysiak, Maciej Marczewski
Wilkowo stan. 1, gm. Nowa Wieś Lęborska. Badania sondażowo – weryfikacyjne
przeprowadzone w 2014 r. 155
Kamil Kajkowski, Paweł Szczepanik
Cmentarzysko kurhanowe w miejscowości Jabłończ Wielki stan. 4, pow. Bytów 171
Jerzy Sikora, Sylwia Borowicz, Barbara Fret, Łukasz Trzciński
Badania wielokulturowego kompleksu osadniczego w Ostrowitem
w latach 2013-2014 175
Kamil Kajkowski, Paweł Szczepanik
Sprawozdanie z badań sondażowo-weryfikacyjnych przeprowadzonych na Górze
Cmentarnej w Rowach w 2014 roku 197
Monika Kasprzak
Wstępne wyniki badań sondażowych prowadzonych na zapleczu posesji przy ulicy
św. Ducha 2 w Gdańsku w 2014 roku 205
Dawid Grupa
Pochówki księży w kościele pw. św. Mikołaja w Gniewie – badania archeologiczne
2014 r. 217
Magdalena Majorek
Trumny z badań archeologicznych w kościele pw. św. Mikołaja w Gniewie (2014 r.) 225
Renata Wiloch-Kozłowska
Kościół franciszkański p.w. św.Trójcy w Gdańsku miejscem pochówków patrycjatu
gdańskiego 237
Małgorzata Grupa
Podsumowanie sesji 245
Małgorzata Grupa
Summary of the session 251
Lista uczestników 257
Program II Pomorskiej Sesji Sprawozdawczej 263
Program III Pomorskiej Sesji Sprawozdawczej 265Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania