książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

„Zanim zbudowano Gdynię...

„Zanim zbudowano Gdynię...

Wpływ odrodzenia państwa w 1918 roku na procesy modernizacyjne ziem polskich Girzyński Z. (red.), Kłaczkow J. (red.), Łaszkiewicz T. (red.), Olstowski P. (red.) Adam Marszałek
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-8180-258-1

Oprawa: twarda
Ilość stron: 362
Wymiary: 160 x 225

63.00 zł


Oddawany do rąk Czytelników zbiór studiów „Zanim zbudowano Gdynię...”. Wpływ odrodzenia państwa w 1918 roku na procesy modernizacyjne ziem polskich jest kolejnym już tomem z serii O Niepodległą i Jej Trwanie. Zamiarem jego inicjatorów było przyjrzenie się – wychodząc od przemian modernizacyjnych, jakie rozgrywały się na ziemiach polskich w okresie zaborów, aż po wybuch I wojny światowej, w wyniku której uległy one zahamowaniu – jak powstanie odrodzonego państwa polskiego wpłynęło na dalszy bieg tych procesów, szczególnie w pierwszych latach swego istnienia. Mimo bowiem peryferyjnego z punktu widzenia stolic państw zaborczych położenia anektowanych przez nie ziem polskich państwa te, choć w dalece różnym wzajemnie stopniu, odcisnęły na terenach dawnej Rzeczypospolitej piętno swojej cywilizacji w zakresie wielu dziedzin życia zbiorowego. U progu niepodległości, z perspektywy potrzeb nowoczesnej państwowości i z wolna modernizującego się społeczeństwa, dziedzictwo okresu zaborów niosło ze sobą zarówno budulec pod solidne fundamenty nowego gmachu państwowego, jak i ogromny bagaż obciążeń, z którymi niepodległa Polska w okresie między obu wojnami światowymi borykała się do końca swego istnienia.

Fragment WstępuOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania