książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria rycerze i zakonnicy
Okres historyczny średniowiecze
Acta Militaria Mediaevalia. Tom XVII

Acta Militaria Mediaevalia. Tom XVII

Praca zbiorowa Muzeum Historyczne w Sanoku
Rok wydania: 2021
ISBN: 1895-4103

Oprawa: miękka
Ilość stron: 252
Wymiary: 210 x 295
Tom: XVII

Dostępność: Na półce

71.00 zł


Acta Militaria Mediaevalia jest rocznikiem naukowym poświęconym historii wojskowości okresu średniowiecza. Skierowane jest szczególnie do historyków wojskowości, bronioznawców, historyków, archeologów, historyków sztuki i architektury, a także pasjonatów uzbrojenia i kolekcjonerów. Periodyk ukazuje się od 2005 roku, obecnie dzięki współpracy Muzeum Historycznego w Sanoku z Polską Akademią Umiejętności i z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W kolejnych numerach Acta Militaria Mediaevalia prezentowane są najnowsze znaleziska i analizy uzbrojenia średniowiecznego z całej Europy, ale i Bliskiego Wschodu. Redakcja współpracuje z naukowcami zarówno z Polski, jak i Bułgarii, Czech, Estonii, Gruzji, Niemiec, Rosji, Rumunii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Wielkiej Brytanii czy Włoch. Artykuły publikowane są w języku polskim i angielskim, z obszernymi streszczeniami w językach polskim lub angielskim.

Spis treści:

Studia i materiały - studies and materials

Andrius Janionis.

VLFBERTH swords from the territory of Lithuania /7

Miecze VLFBERTH z terytorium Litwy /17

Marcin Engel, Cezary Sobczak

Ozdobne detale trzewików pochew mieczy z Góry Zamkowej w Szurpiłach /19

Ornamental details of sword scabbard chapes from "Castle Mountain" (Góra Zamkowa) in Szurpiły /41

Karol Żołędziowski, Ewelina Miśta-Jakubowska, Agnieszka Brojanowska

Appendix: Fragmenty trzewików pochew mieczy z Szurpił w świetle badań archeometalurgicznych /42

Appendix: Fragments of sword scabbad chapes from Szurpiły in the light od archaeometallurgical analyses /48

Valeri Yotow

Stirrpus of the heavy cavalry in Byzantium (the end of 11th - the beginning of the 12th century) /49

Strzemiona ciężkiej jazdy bizantyńskiej (koniec XI - początek XII w.) /65

Marek Florek

Groty strzał z trzpieniem z Sandomierza i jego okolic. Przyczynek do badań nad obcymi najazdami na ziemię sandomierską w średniowieczu /67

Arrowheads with tangs from Sandomierz and its surroundings. A contribution to research on the invasions on the land od Sandomierz in the Middles Ages /85

Felix Biermann, Normen Posselt

The Siege of Stegen Castle in Stormarn in the Year 1347 and Its Archeological Evidence /87

Oblężenie twierdzy Stegen w Stormarn w 1347 r. i jego archeologiczne świadectwa /101

Nataliya Steblii, Petro Dovhan

Military equipment from the Late Medieval motte-and-bailey castle in Busk on the Western Bug /103

Elementy uzbrojenia z późnośredniowiecznego gródka stożkowatego w Busku na Zachodnim Pobużu /124

Wojciech Kawka

Militaria późnośredniowieczne z badań na terenie Bytomia /125

Late Medieval military accessories from Bytom /138

Dirk H. Breiding, Carl Pause

Five Helmets associated with the Siege of Neuss 1474/75 /139

Pięć hełmów związanych z oblężeniem Neuss 1474/75 /162

Gabriela Arndt

Appendix: Technical Investigation of the Three Maker on a 15th-century Helmet /163

Appendix: Badania technologiczne trzech znaków rzemieślniczych na XV-wiecznym hełmie /165

Komunikaty - announcements

Zeno Karl Pinter, Valeri Yotov

A sword from Capadiva (Romania) and some notes on the Byzantine "Spathae" in the 6th century /167

Miecz z Capidavy (Rumunia) i kilka uwag o bizantyjskich "spathach" z VI wieku /181

Piotr Strzyż, Jacek Ziętek

Pozostałości pancerza kolczego z siedziby rycerskiej w Petrykozach koło Opoczna /183

Remains of mail armour from the knightly residence in Petrykozy near Opoczno /190

Nikolay Hrissimov, Simeon Tsvetkov

Two swords found to the East of Sofia. Are they traces of the "Long" Campaign of Władysław III Jagiellonian and John Hunyadi in AD 1443? /193

Dwa miecze znalezione na południe od Sofii. Czy są śladem "długiej" kampanii Władysława III Jagiellończyka i Jana Hunyadego z 1443? /204

Odkrycia - discoveries

Arkadiusz Michalak, Łukasz Wyszyński

Głowica buławy z okolic Czermna (?) w południowo-wschodniej Polsce / A mace head from the vicinity of Czermno (?) in south-eastern Poland /205

Marek Florek, Tomasz Stępik

Jeszcze o "średniowiecznym grocie włóczni" z Rudnika nad Sanem / A follow-up on a "medieval spearhead" from Rudnik on the San /207

Polemiki - polemics

Marian Głosek

Jeszcze raz o bitwie na Polach Grunwaldu w 1410 r. w świetle książki Profesora Svena Ekhdahla /211

Sven Ekdahl. Commentary on the review of my 2019 Grunwald book by Professor Marian Głosek /222

Recencje i omówienia - reviews and discussions

Bartosz Kontny

'The Sword": Form and Thought. Proceedings of the secnd Sword Conference 19/20 November 2015, Deutsches Klingenmuseum Solingen", eds. Lisa Deutscher, Mirjam Kaiser, Sixt Wetzler, The Boydell Press, Woobridge 2019, 273, pp., ISSN 1746-9449 /229

Lech Mazurek

Arkadiusz Michalak, "Arma confinii. Przemiany późnośredniowiecznej broni na rubieżach Śląska, Wielkopolski, Branderburgii i Łużyc", Zielona Góra, 2019 /231

Kronika - chronicle

Robert Piela

"Kusza - terror i piękno" ("Die Armbrust - Schrecken und Schonheit") - wystawa w Deutsches Historisches Museum w Berlinie, 20.09.2019 r. - 8.03.2020 r. /235

Lech Marek

"Urban violence harnessed or unleashed? Arms and armor as everyday objects in the daily life of a medieval and early modern port town. The example of Gdańsk". Project no. DEC 2019/35/B/HS3/00065 at the Unversity of Wrocław, funded by National Science Center Poland /236

Piotr N. Kotowicz

Czwarta edycja konferencji bronioznawczej w Kijowie /342

Arkadiusz Michalak

"Archeologia konfliktu" - II międzynarodowa konferencja w Hradcu Kralove /345Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania