książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria biografie i wspomnienia
Okres historyczny XIX wiek
Amor Deo, Amor Patriae, Amor Familiae

Amor Deo, Amor Patriae, Amor Familiae

Rzecz o rodzinie Matejków Buyko M., Ciciora B. nakładem autora
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-957095-7-9

Oprawa: twarda
Ilość stron: 190
Wymiary: 235 X 305

Dostępność: Na półce

148.00 zł


Publikacja naukowa pod tytułem Amor Deo, Amor Patriae, Amor Familiae. Rzecz o rodzinie Matejków autorstwa Barbary Ciciory i Małgorzaty Buyko, graficznie zaprojektowana przez Luizę Berdak (140 ilustracji, 180 stron tekstu, format albumowy), zawiera wyczerpujące omówienie wątków związanych z odkryciem obrazu Jana Matejki zapomnianego przez ponad wiek, a wraz z nim – nowej osobowości w życiu jednego z najważniejszych i najbardziej znanych malarzy polskich – starszej siostry, Marii, do tej pory postaci niemal nieznanej.

Ponadto jest pierwszym, szeroko zakrojonym opracowaniem tematu rodziny Jana Matejki. Autorki, starając się obiektywnie spojrzeć na życie Matejków, często przywołują rodzinną korespondencję, pamiętniki, dokumenty. Wykorzystały m.in. listy rzadko lub nigdy nie publikowane: Teodory z Giebułtowskich do Jana oraz Franciszka Matejki i dzieci, by ułożyć je w formie dialogów między członkami rodziny.Dokładna analiza rodzinnych losów pozwoliła na dokonanie reinterpretacji wybranych prac Jana Matejki. Treści obrazów poszerzone zostały o wątek biograficzny leżący u podstaw ich powstania, który uzupełnia proponowane dotąd konteksty historyczny i patriotyczny. Okazuje się, że dziełami o mniejszych formatach jak np. Dzieci króla Jagiełły, Grzymisława z synem Bolesławem Wstydliwym w więzieniu u Konrada Mazowieckiego w Sieciechowie czy Iwan Groźny Matejko komentuje życie swojej własnej rodziny.Recenzentami publikacji są prof. dr hab. Teresa Grzybkowska i prof. dr hab. Lechosław Lameński.

Impulsem do podjęcia prac stało się odkrycie w prywatnej kolekcji przez historyka sztuki Sylwestra Rudnika i antykwariusza Jerzego Kuriatę obrazu Jana Matejki przedstawiającego nieznaną, młodą dziewczynę. Badania dr Barbary Ciciory, kustosza Muzeum Narodowego w Krakowie, wieloletniego badacza twórczości artysty, dotyczące sposobu malowania oraz porównań z innymi portretami wykonanymi w technice olejnej lub rysunku pozwoliły ustalić, że portret należy do wczesnych prac Mistrza i przedstawia siostrę Jana Matejki, Marię. Pogłębione studia nad jej biografią oraz relacjami rodzeństwa odkryły postać całkowicie zapomnianą w życiorysie artysty, a odgrywającą kluczową rolę w jego młodzieńczym dorastaniu. Maria, pełna melancholii, ciepła i miłości była oparciem dla młodszego o dwa lata brata, jego towarzyszką i muzą. Jej rysy, a nawet pewne cechy charakteru, jak spokój i subtelność, noszą Barbara Radziwiłłówna, Jadwiga Andegaweńska, dwórka na obrazie Otrucie królowej Bony, Polonia, a nawet Matka Boska. Ustalenia dotyczące atrybucji i datowania obrazu potwierdziły ekspertyzy Małgorzaty Buyko, wieloletniego kustosza Muzeum Narodowego w Krakowie i kierownika Domu Jana Matejki oraz Ireny Bal, historyka sztuki, rzeczoznawcę i biegłego sądowego. Przed wystawą obraz poddany został konserwacji w pracowni Jolanty Kurzyńskiej. Opracowana tematyka dotyczy rodziny, w której urodził się i wychował Jan Matejko oraz tej, którą sam założył. Tytuł odzwierciedla zainteresowania oraz kluczowe wydarzenia dla Matejków. Zapewnienie materialnego bytu nie wypełniało całkowicie ich życiowych celów i aspiracji, które sięgały znacznie dalej – do działań na rzecz wolnej i niepodległej Ojczyzny, rozwijania zainteresowań poprzez zaangażowanie w życie naukowe, społeczne, kulturalne i artystyczne Krakowa, a wreszcie – do troski o staranne wykształcenie potomstwa mimo mieszczańskiego statusu rodziny. Rozwojowi społecznemu, intelektualnemu, muzycznemu i artystycznemu towarzyszył także rozwój duchowy, nie eksponowany, ale obecny, który dawał Matejkom impuls do przezwyciężenia najtrudniejszych kryzysów rodzinnych.Motywem przewodnim publikacji jest miłość w jej różnych odsłonach: duchowej, zmysłowej, wzniosłej, intymnej, radosnej i zaprawionej goryczą. Miłością właśnie, rozpatrywaną w różnych aspektach i kontekstach życiowych, nasycone są losy tej rodziny. Ona nadaje im głęboki sens stanowiąc jednocześnie źródło najistotniejszych treści publikacji AMOR DEO, AMOR PATRIAE, AMOR FAMILIAE. Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania