książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Archaeologia Historica Polona t. 15/1

Archaeologia Historica Polona t. 15/1

Przeszłość z perspektywy źródeł materialnych i pisanych Praca zbiorowa Wyd. Naukowe UMK
Rok wydania: 2005
Seria: Archaeologia Historica Polona
ISBN: 83-231-1869-8

Oprawa: miękka
Ilość stron: 428
Wymiary: 165 x 240

Dostępność: Dostępna za 3-5 dni

70.00 zł


SPIS TREŚCI CZ. 1
Profesor Leszek Kajzer (Stanisław Kołodziejski);
Wykaz publikacji naukowych prof. dr. hab. Leszka Kajzera (Tadeusz Horbacz, Anna Marciniak-Kajzer);
Wykaz prac magisterskich i rozpraw doktorskich napisanych pod kierunkiem prof. dr. hab. Leszka Kajzera(Anna Marciniak-Kajzer);
Lech Leciejewicz: Czy biskup Reinbern budował katedrę w Kołobrzegu?; Andrzej Buko: Monumentalna zabudowa Góry Katedralnej w Chełmie we wczesnym średniowieczu;
Alicja Szymczakowa:Kilka uwag w sprawie fundatorów kościoła w Strońsku koło Sieradza;
Jerzy Augustyniak: Próba rekonstrukcji północno-wschodniego narożnika obwodu obronnego I fazy opactwa cysterskiego w Sulejowie;
Ewa Łużyniecka: Średniowieczna klauzura cystersów w Henrykowie w świetle ostatnich badań; Jerzy Piekalski: Problem wież mieszkalnych w średniowiecznych miastach Europy Centralnej; Janusz Firlet, Zbigniew Pianowski: Turris antiqua fracta. Problem tzw. wieży Łokietkowej na Wawelu; Irena Kutyłowska: Średniowieczne, wolno stojące murowane wieże na Lubelszczyźnie;
Andrzej Kola: Średniowieczna baszta Koci Ogon w Toruniu;
Dariusz Poliński: Gród czy zamek? Z badań nad najwcześniejszymi krzyżackimi obiektami obronnymi w ziemi chełmińskiej;
Tomas Durdik: Karlik - die kleinste böhmische Burg Karls IV;
Janusz Pietrzak: "Dwudomowe", nizinne zamki średniowieczne i ich dziedzińce w Prowincji Wielkopolskiej; Janusz Tomala: Późnośredniowieczne i nowożytne założenia obronne między Krotoszynem a Żerkowem;
Martyna Milewska, Jerzy Kruppe: Czy we wrześniu 1565 roku w Pucku był zamek?;
Marek Florek: "Zamczysko" w Tursku Wielkim koło Połańca (przyczynek dobadań nad nowożytnymi fortyfikacjami ziemnymi);
Artur Boguszewicz:Architektura siedziby możnowładczo-rycerskiej w Wierzbnej koło Świdnicy w świetle badań archeologicznych;
Zbigniew Bania: Górna sala warszawskiego pałacu kanclerza Jerzego Ossolińskiego;
Andrzej Grzybkowski: Funkcjonalistyczna przebudowa gmachu Towarzystwa Polonia w Warszawie; Marek Pabich: Marzenia i realizacje Le Corbusiera w architekturze muzealnej;
Olgierd Ławrynowicz: O sposobach noszenia pasa mieczowego we wczesnym średniowieczu;
Wojciech Dudak, Tomasz Kurasiński: Wczesnośredniowieczne tordowane groty strzał znalezione na terenie Polski. Rekonesans badawczy;
Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński:Grób z ostrogami z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach;
Jan Szymczak: Nóż i sztylet, czyli misericordia na polu walki w średniowieczu;
Krzysztof Wachowski: Symbol - inicjał - monogram- emblemat - order - dewiza? Z badań nad obyczajem rycerskim w XIV-XV wieku;
Anna Drążkowska, Andrzej Nowakowski: Nieco o militariach ukazanych na kwaterze retabulum toruńskiego;
Krzysztof Gorczyca: Miecze średniowieczne w zbiorach Muzeum Okręgowego w KoninieOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania