książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny średniowiecze , wiek XVI - XVIII
Archaeologia Historica Polona tom 18

Archaeologia Historica Polona tom 18

Wytwórczość w Polsce średniowiecznej i nowożytnej Wyd. Naukowe UMK
Rok wydania: 2009
ISBN: 978-83-231-2432-0

Oprawa: miękka
Ilość stron: 218
Wymiary: 165 x 240

Dostępność: Dostępna za 3-5 dni

71.40 zł


Spis treści:

Cezary Buśko, Marek Dereń, Aldona Garbacz-Klempka: Konfekcjonowanie ołowiu i miedzi w krakowskiej Wielkiej Wadze
Maria Dąbrowska: Proces odlewania dział w lejni malborskiej w XV wieku
Dariusz Rozmus: Próba rekonstrukcji procesu wytopu srebra i ołowiu w XI i XII wieku (na przykładzie osady produkcyjnej w Dąbrowie Górniczej-Łośniu)
Artur Kwaśniewski: Wytwórczość kamieniarska na Ziemi Kłodzkiej okresu renesansu 1550-1650. Uwagi o produkcji, dystrybucji i kontekście społecznym
Michał Starski: Uwagi o późnośredniowiecznej wytwórczości garncarskiej na Pomorzu Gdańskim
Krzysztof Wachowski, Emilia Jaroch: Artystyczne wyroby skórzane w późnym średniowieczu. Problem wytwórczości w Europie Środkowo-Wschodniej
Karolina Blusiewicz: Obuwie warszawskie w XIV-XVII wieku. Przemiany w technice szewskiej
Beata Wywrot-Wyszkowska: Uwagi na temat wytwórczości obuwniczej w późno-średniowiecznym Kołobrzegu
Algirdas Žalnierius: Zespół woskobojni z Kowna z 1. połowy XVI wieku
Sławomir Dryja: Technologia produkcji słodowniczej i piwowarskiej w średniowieczu i na początku ery nowożytnej w Krakowie
Aldona Andrzejewska: Wykorzystanie surowców wtórnych oraz odpadów produkcyjnych w średniowiecznym BytomiuOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania