książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Archeologia o kulturze i mentalności społeczeństw wczesnośredniowiecznych tzw. barbarzyńskiej Europy X wieku

Archeologia o kulturze i mentalności społeczeństw wczesnośredniowiecznych tzw. barbarzyńskiej Europy X wieku

Studium przypadku: grzebień ze Stroszek koło Giecza Kara M. Chronicon
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-960840-2-6

Oprawa: miękka
Ilość stron: 196
Wymiary: 170 x 240

Dostępność: Dostępna za 3-5 dni

39.90 zł


„[…] książka dobrze wpisuje się w obecny w piśmiennictwie archeologicznym
nurt badawczy zajmujący się kontekstualizacją materialnych
źródeł archeologicznych, włącznie z ich interpretacją pod kątem
pełnionych przez nie w badanej rzeczywistości określonych funkcji
społeczno-kulturowych. […] Wywód Autora jest przekonujący,
pełen trafnych odniesień do przekazów pisanych, otwierający nowe
możliwości interpretacyjne [omawianych] znalezisk. […] Jestem przekonany,
że książka ta będzie stanowić ważną pozycję w dorobku polskiego
piśmiennictwa mediewistycznego zajmującego się problematyką
kultury i mentalności społeczeństw Europy barbarzyńskiej z końca
I tysiąclecia n.e.”
(z recenzji prof. Wojciecha Chudziaka)Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania