książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo , rycerze i zakonnicy
Okres historyczny archeologia , średniowiecze
Architektura romańska w Polsce

Nakład wyczerpany!

Architektura romańska w Polsce

Nowe odkrycia i interpretacje Janiak T. (red.) Muzeum Początków Państwa Polskiego
Rok wydania: 2009
Seria: Biblioteka MPPP
ISBN: 978-83-61391-12-8

Oprawa: miękka
Ilość stron: 703
Wymiary: 170 x 240

Dostępność: Niedostępna

98.00 zł


Pokonferencyjna publikacja, która stanowi zapis referatów wygłoszonych w kwietniu 2008 roku podczas ogólnopolskiej sesji naukowej pod tym samym tytułem. Muzeum Początków Państwa Polskiego gościło wówczas wybitnych przedstawicieli dyscyplin podejmujących w swojej pracy naukowej problematykę architektury romańskiej.

Spis treści

Zygmunt Świechowski
„Gorące dziesięciolecie" badań 1997 - 2007
Przemysław Urbańczyk
Akceleratorowa chronologia najstarszej architektury murowanej w Polsce
Teresa Rodzińska-Chorąży
Badania nad architekturą wczesnośredniowieczną w Polsce między romantyzmem a dekonstrukcją
Edmund Małachowicz
Wczesnośredniowieczna architektura sakralna IX - X wieku na Śląsku
Edmund Małachowicz
Dwie romańskie katedry we Wrocławiu
Leszek Wetesko
Monarsze fundacje architektoniczne w Wielkopolsce w 2 poł. XI stulecia i ich historyczne konteksty
Tomasz Janiak
Z badań nad przestrzenią liturgiczną romańskiej katedry w Gnieźnie
Aneta Bukowska
Forma i gończa pierwszej katedry w Poznaniu
Marta Graczyńska
Wschodnia krypta w kościele pw. św. Jana Ewangelisty w Mogilnie – próba rekonstrukcji dyspozycji wnętrza
Zofia Kurnatowska
Opactwo romańskie w Lubiniu. Wyniki szczegółowej analizy informacji / badań wykopaliskowych i odkrywek architektonicznych
Janusz Firlet, Zbigniew Pianowski
Nowe odkrycia i interpretacje architektury przedromańskiej i romańskiej na Wawelu
Teresa Rodzińska-Chorąży, Andrzej Włodarek
Uwagi na temat nowych odkryć w kościele pw. św. Andrzeja w Krakowie
Aneta Bukowska, Maciej Trzeciecki
Relikty architektury kamiennej na Wzgórzu Tumskim w Płocku — wyniki badań we­ryfikacyjnych
Jarosław Jarzewicz
Opatów a Quedlinburg, czyli o wnioskach z analogii
Monika Kamińska
Kilka uwag na temat architektury romańskiej kolegiaty pw. św. Marcina w Opatowie
Waldemar Gliński
Informacja na temat prac archeologicznych przy instalacji ogrzewania w kolegiacie pw. św. Marcina w Opatowie
Teresa Rodzińska-Chorąży, Dariusz Wyczółkowski
Kilka uwag na temat tetrakonchosu w Zawichoście
Waldemar Gliński
Kulminacja tzw. wyspy miejskiej (st. Regia) w Wiślicy w świetle badań archeologicznych
Zbigniew Pianowski
Przedromański zespół sakralno-pałacowy na grodzie przemyskim w świetle badań z lat 2000-2006
Adam Soćko
Romańska architektura kościoła pw. św. Wojciecha w Kościelcu Proszowickim — forma a znaczenie
Krystyna Sulkowska-Tuszyńska
Bazylika Św. Trójcy w Strzelnie — niektóre odkrycia w latach 2000-2004
Paweł Filipowicz, Leszek Kajzer, Zbigniew Lechowicz
Późnoromański, ceglany kościół w Strońsku nad Wartą w świetle najnowszych badań
Andrzej Kadłuczka, Klaudia Stalą
Romańska budowla w Sobótce-Górce w świetle ostatnich badań
Czesław Lasota, Andrzej Legendziewicz
Późnoromański kościół pw. św. Andrzeja w Środzie Śląskiej
Artur Różański
Schody do nieba — Kościelec Kolski odkrywany na nowo
Przemysław Kołosowski
Późnoromańska kaplica w Rurce na Pomorzu Zachodnim w świetle badań dziejów założenia zakonnego templariuszy
Zbigniew Lechowicz, Jerzy Sikora
Jeden z siedemdziesięciu (?). Relikty budowli romańskiej w Skrzyńsku
Robert M. Kunkel
Późnoromańskie klasztory zakonu braci mniejszych i braci kaznodziejów w Małopolsce. Uwagi na marginesie projektu rewaloryzacji i adaptacji wschodniego skrzydła klasztoru oo. dominikanów pw. św. Jakuba w Sandomierzu
Maciej Szyszka
Romański kościół pw. św. Mikołaja i trzynastowieczny zespół podominikański w świe­tle badań archeologicznych na stan. 5 w Gdańsku
Tomasz Ratajczak
Rezydencje Henryka Brodatego w Legnicy i Wrocławiu — próba reinterpretacji do­tychczasowych wyników badań
Tomasz Płóciennik
Kilka uwag na temat inskrypcji gnieźnieńskiej OSSA TRIUM
Dariusz Andrzej Sikorski
O nadziejach związanych z datowaniem metodą 14C zabytków architektury średnio­wiecznej w Polsce (głos w niedokończonej dyskusji)Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania