książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Atlas historyczny Polski

Atlas historyczny Polski

Województwo Podlaskie w drugiej połowie XVI wieku cz. 1-2 praca zbiorowa Instytut Historii PAN
Rok wydania: 2021
ISBN: 9788366911017

Oprawa: miękka
Ilość stron: 334
Wymiary: 210 x 295

Dostępność: Dostępna za 3-5 dni

98.00 zł


Tom komentarza składa się z dwóch części: I. Źródła, II. Metoda i wyniki oraz zawiera indeksy miejscowości i nazw fizjograficznych. Omówienie źródeł zostało podzielone na dwa rozdziały – źródła kartograficzne oraz źródła pisane. W części drugiej komentarza omówiono metodykę rekonstrukcji obrazu oraz poszczególne elementy krajobrazu naturalnego i kulturowego, który przedstawia mapa główna, mapy tematyczne i plany miast. Obok rozdziału poświęconego środowisku naturalnemu poruszone zostały kwestie struktur administracyjnych świeckich i kościelnych (łacińskich, prawosławnych i protestanckich), sieci osadniczej (lokalizacja, typologia, wielkość i własność miejscowości, nazewnictwo) oraz sieci komunikacyjnej. Odrębne komentarze otrzymały poszczególne plany miast. Uwagi zawarte w komentarzu mają duże znaczenie dla właściwego odbioru map, gdyż w wielu przypadkach ustalenia prezentowane na nich mają charakter hipotetyczny i niepewny. Jako redaktorzy tomu chcielibyśmy zachęcić do lektury komentarza przed przystąpieniem do czytania map, żeby uzyskać informację, do których z prezentowanych treści kartograficznych należy podchodzić z większą ostrożnością i z czego to wynika.

(Ze wstępu)Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania