książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria sekretna wojna
Okres historyczny przekrojowe
Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI wieku

Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI wieku

Ćwięk H., Siewier M. Wyd. Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-7455-583-8

Oprawa: twarda
Ilość stron: 460
Wymiary: 170 x 245

Dostępność: Na półce

78.00 zł


Bezpieczeństwo Polski (aspekty historyczne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Jerzy Prochwicz
Formacje graniczne II Rzeczypospolitej w systemie bezpieczeństwa
państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Julia Dziwoki, Beata Urbanowicz
Problem bezpieczeństwa na łamach czasopisma „Strzelec”w II Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Malwina Siewier
Działalność placówek Oddziału II Sztabu Głównego w zakresie rozpoznania i zwalczania szpiegostwa III Rzeszy (1933–1939) . . . . . . . . . . 77
Piotr Dobrowolski
Wychowanie patriotyczno-obywatelskie na łamach czasopisma „Wiarus” w latach 1936‒1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Dariusz Gregorczyk
Funkcjonowanie i zakres działań operacyjno-rozpoznawczych funkcjonariuszy Sekcji VII Wydziału II Komendy Wojewódzkiej Milicji
Obywatelskiej w Katowicach w latach 1957‒1959 . . . . . . . . . . . . . . . 107
II. Polityka bezpieczeństwa Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Dariusz Kozerawski
Działania pokojowe i stabilizacyjne w polskiej polityce bezpieczeństwa
– skutki i perspektywy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Bolesław Balcerowicz
Bezpieczeństwo militarne Polski – zagrożenia i wyzwania (szkic problemu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Ryszard Niedźwiecki
Między kulturą strategiczną a doktryną bezpieczeństwa narodowego . . 149
Andrzej Drzewiecki
Marynarka Wojenna RP w systemie bezpieczeństwa państwa z perspektywy 2017 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Jerzy Rydz
Rola Straży Granicznej w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego
na przykładzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej . . . . . . . 189
III. Zagrożenia i wyzwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Robert Borkowski
Performans zbrodni i strachu (współczesny terroryzm jako fenomen
paniki moralnej) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Miron Lakomy
Cyberdżihad: potencjalne czy realne zagrożenie dla bezpieczeństwa
Polski? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Piotr Lotarski
Działalność Państwa Islamskiego a zagrożenie bezpieczeństwa Polski . . 247
Zbigniew Grzywna
Analiza wybranych obszarów ekstremizmu przeradzającego się w terroryzm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
IV. W kręgu bezpieczeństwa międzynarodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Andrzej Ciupiński
Problemy europejskiej integracji wojskowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Andrzej Misiuk
Modele systemów policyjnych w wybranych krajach Europy . . . . . . . 303
Krzysztof Kubiak
Obrona terytorialna (Straż Krajowa) w systemie obronnym Królestwa
Szwecji. Doświadczenia i wnioski dla Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Magdalena Bsoul-Kopowska
Udział Polski w operacjach i misjach pokojowych prowadzonych przez
Unię Europejską . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
V. Bezpieczeństwo społeczne, ekonomiczne, kulturowe . . . . . . . . . . . . 355
Anna Karczewska
Bezpieczeństwo społeczne w kontekście współczesnego rynku pracy . . . 357
Agnieszka Miklewska
Zagrożenia dla rozwoju człowieka wynikające z utraty bezpieczeństwa
indywidualnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
Aneta Krysowaty
Życie pod nadzorem. Przegląd wybranych narzędzi inwigilujących
obywatela, konsumenta i klienta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
Katarzyna Huczek
Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa kulturowego Polski . . . . . . 417
Wojciech Maciejewski
Postrzeganie bezpieczeństwa indywidualnego i narodowego w opinii
studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . 429
Henryk Kromołowski
Bezpieczeństwo zdrowotne a koordynowana opieka zdrowotna . . . . . 44Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania