książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Cywilizacja rosyjska według Aleksandra Dugina

Cywilizacja rosyjska według Aleksandra Dugina

Studia historyczno-antropologiczne Składanowski M. Towarzystwo Naukowe KUL
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-7306-877-3

Oprawa: miękka
Ilość stron: 206
Wymiary: 145 x 205

37.80 zł


Monografia przedstawia historiozoficzne wątki obecne w myśli Aleksandra G. Dugina — intelektualisty rosyjskiego, znanego głównie z radykalnych, konserwatywnych poglą­dów oraz promowanych koncepcji geopolitycznych, takich jak idea walki cywilizacji Lądu z cywilizacją Morza czy też „czwarta teoria polityczna". W tej książce podejmuje się natomiast treści mniej eksponowane w badaniach nad poglądami Dugina, które jednak mają charakter o wiele bardziej fundamentalny. Jego historiozofia, z wyraźnym aspek­tem antropologiczno-etycznym, jest kontynuacją ruskiej i rosyjskiej historiozofii reli­gijnej. Refleksja nad nią prowadzi do ukazania, jak ważny dla zrozumienia współczesnej Rosji jest namysł nad sensem dziejów i przeznaczeniem ludzkości, społeczeństw, kultur i państw. Duginowska historiozofia ujawnia również, w jakim stopniu koncepcja czło­wieka, mająca religijny fundament, wpływa na sposób budowania nowoczesnego spo­łeczeństwa i państwa rosyjskiego, jak również wyznacza granice dopuszczalnych działań na arenie międzynarodowej.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania