książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria czasy starożytne
Okres historyczny starożytność
Die Illyrier

Die Illyrier

Pająkowski W. Wyd. Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Rok wydania: 2000
ISBN: 83-232-1031-4

Oprawa: twarda
Ilość stron: 336
Wymiary: 175 x 240

Dostępność: Na półce

80.00 zł


Stan książki bardzo dobry. Lekkie przykurzenie górnej części bloku. Spłaszczenie pod upływem czasu.

Książka stanowi niemiecką wersję monografii, która ukazała się w języku polskim w roku 1981. Dotyczy miejsca i roli Ilirów, wieloplemiennego ludu, który zamieszkiwał tereny nad wschodnim wybrzeżem Adriatyku, w starożytnych dziejach Półwyspu Bałkańskiego. Autor proponuje własną wizję lokalizacji siedzib poszczególnych plemion iliryjskich i ludów z nimi sąsiadujących, często sprzeczną z dotychczasowymi ustaleniami nauki. Praca zawiera plastyczną wizję dziejów i roli państwa Ilirów w okresie hellenistycznym. Autor akcentuje jego podmiotową rolę wśród państw Półwyspu Bałkańskiego. Chronologicznie książka obejmuje okres od czasów najdawniejszych po podbój rzymski w roku 167 przed Chr. Wartość naukowa monografii pozostaje nadal aktualna. Obecne wydanie niemieckojęzyczne zostało przejrzane i poprawione przez prof. L. Mrozewicza, który dokonał również aktualizacji bibliografii.

The Illyrians. Illyrii proprie dicti. The history and settlements. An attempt at reconstruktion
This book is a German version of a work origibally published in Polish in 1981. The book deals with the place and role of Illyrians in the ancient history of the Balkan Peninsula. Illyrians were a multi-tribe people who inhabited terriories on the east coast of the Adriatic. The author gives his own version of the location of the sites of particular Illyrian tribes and of the peoples who were their neighbours. Oftentimes his version differs from what was established before. The work contains a plastic version of history and the role of the state of Illyrian in the Hellenic period. The author emphasizes their main role among the states of the Balkan Peninsula. Chronologically, the book deals with the period from the most ancient times to the Roman conquest in 167 B.C.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania