książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria ludzie, czasy, obyczaje
Okres historyczny przekrojowe
Dwór - wieś - plebania na ziemiach polskich w XIX i XX wieku

Nakład wyczerpany!

Dwór - wieś - plebania na ziemiach polskich w XIX i XX wieku

Wyd. Akademii Świętokrzyskiej
Rok wydania: 2003
ISBN: 83-7133-808-2

Oprawa: miękka
Ilość stron: 194
Wymiary: 210 x 296

Dostępność: Niedostępna

25.00 zł


Publikacja okolicznościowa, poświęcona Profesorowi Mieczysławowi B. Markowkiemu - wieloletniemu pracownikowi Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. W sferze zainteresowań badawczych Profesora pozostają zagadnienia społeczno-gospodarcze nakierowane na przemiany w strukturach społeczeństwa polskiego w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, a także sprawa wzajemnych relacji między ziemiaństwem a burżuazją przemysłową. Publikacja jest zbiorem prac naukowych poświęconych problematyce, którą Profesor Mieczysław B. Markowski zajmuje się od wielu lat. Zawiera m.in.:
- arystokracja Królestwa Polskiego w świetle ocen carskiej policji politycznej
- życie codzienne ziemianek na Kielecczyźnie w okresie międzywojennym
- miejsce i rola ziemian w niemieckiej okupacyjnej administracji rolnej
- rozwiązywanie konfliktów serwitutowych
- wpływy Polskiej Organizacji Wojskowej w środowisku chłopskim w okręgu kieleckim
- rola kółek rolniczych na wsi w okresie międzywojennym
- religijność wsi kieleckiej w XIX w.
- stosunek chłopów z Królestwa Polskiego do księży katolickich w latach I wojny światowej
- pastorzy w społecznościach wiejskich Królestwa Polskiego w XIX w.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania