książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria armie i żołnierze , polityka i ideologia
Okres historyczny przekrojowe
Europejska współpraca zbrojeniowa

Europejska współpraca zbrojeniowa

Śledź P. Wydawnictwo Naukowe Scholar
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66849-08-2

Oprawa: miękka
Ilość stron: 380
Wymiary: 165 x 235

Dostępność: Na półce

42.00 zł


Książka, badając obszar polityki zbrojeniowej, ukazuje kluczowe czynniki oraz okoliczności sprzyjające lub hamujące rozwój Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej, a przez to również integrację europejską w wymiarze politycznym. Analiza ma charakter międzypoziomowy - prowadzona jest zarówno w odniesieniu do wymiaru wspólnotowego, jak i z perspektywy wybranych państw członkowskich.
Jest to książka o charakterze solidnej diagnozy naukowej. Przedstawia w bogato udokumentowanej formie ewolucję polityki zbrojeniowej, w tym współpracę zbrojeniową, z praktycznym odniesieniem jej do warunków europejskich. Zawiera szerokie omówienia wszystkich najważniejszych kwestii bezpośrednio i pośrednio związanych z tematem polityki zbrojeniowej. Praca może być bardzo dobrym przewodnikiem w pogłębionych studiach tej problematyki, a także pomocnym źródłem dla praktyki bezpieczeństwa europejskiego. Może więc być wykorzystana nie tylko w nauce i dydaktyce, lecz także w procesie praktycznego kierowania bezpieczeństwem narodowym.
z recenzji gen. prof. dr. hab. Stanisława Kozieja
Monografia dr. Piotra Śledzia została przygotowana na solidnej podstawie źródłowej, wykorzystuje wielojęzyczną literaturę i ją prawidłowo analizuje. (...) Pożądane jest (...), aby z jej treścią zapoznały się osoby zajmujące kierownicze stanowiska w organach państwa odpowiedzialnych za obronność i współpracę międzynarodową w tej dziedzinie oraz w polskim przemyśle zbrojeniowym.
z recenzji dr. hab. Pawła Soroki, prof. ucz.
Piotr Śledź - doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie (2021), pracownik badawczo-dydaktyczny Katedry Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują bezpieczeństwo międzynarodowe w wymiarze politycznym i militarnym, w szczególności: bezpieczeństwo europejskie, zbrojenia, przemysł obronny i handel bronią, kontrolę zbrojeń i rozbrojenie, problematykę broni nuklearnej, problemy bezpieczeństwa związane z rozwojem nowych technologii (cywilnych i wojskowych) oraz bezpieczeństwo w teorii stosunków międzynarodowych. Współautor podręcznika Bezpieczeństwo międzynarodowe (wyd. II zmienione i rozszerzone, z R. Kuźniarem i wsp., 2020) oraz kilkunastu artykułów w czasopismach (m.in. "Stosunki Międzynarodowe - International Relations" czy "Sprawy Międzynarodowe") i rozdziałów w publikacjach zbiorowych (Rocznik Strategiczny, edycje 2019/20 i 2020/21).Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania