książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria ludzie, czasy, obyczaje
Okres historyczny I Wojna Światowa
Ferdinand Gregorovius. Ludom nie przynosi korzyści to, co służy książętom

Ferdinand Gregorovius. Ludom nie przynosi korzyści to, co służy książętom

Publicystyka polityczna z czasów Wiosny Ludów na łamach Neue Königsberger Zeitung praca zbiorowa Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-8100-030-7

Oprawa: miękka
Ilość stron: 394
Wymiary: 170 x 240

Dostępność: Na półce

55.90 zł


Ferdinand Adolf Gregorovius (1821-1891), urodzony w Nidzicy wybitny historyk i literat, należał do grona niemieckich demokratów, którzy pragnęli odrodzenia i zjednoczenia Niemiec na nowych, wolnych od przemocy republikańskich zasadach. Swoje poglądy prezentował w obszernych artykułach zamieszczanych w „Neue Königsberger Zeitung", czasopiśmie wychodzącym w Królewcu w latach 1848-1850. W tekstach tych dzielił się z czytelnikami swoimi opiniami na temat sytuacji politycznej niemal całej Europy, w ważnym dla przemian narodowych i społecznych okresie Wiosny Ludów. Opisywał wydarzenia bieżące, ale zajmowały go również tematy ogólne, głównie dotyczące możliwości przeprowadzenia reform demokratycznych. Myślał też o przyszłości Europy, widział ją jako zjednoczony organizm, w którym poszczególne państwa i narody zachowają swoją podmiotowość. Autor szczególnie uważnie obserwował Niemcy i Prusy, ale również śledził zmiany zachodzące na krańcach kontynentu (Mołdawia i Wołoszczyzna), spoglądał na Rosję. Choć podzielał poglądy środowiska demokratyczno-liberalnego, w istocie nie przemawiał w jego imieniu - wyrażał własne subiektywne opinie. Pragnął, aby jego artykuły dotarły do „nieuczonych". Oprócz sprawozdawcy przyjął zatem rolę komentatora i edukatora, a także propagatora demokratycznego spojrzenia na rzeczywistość.
W przedstawionych polskiemu czytelnikowi tekstach publicystycznych uderza język, noszący na sobie wyraźne piętno osobowości autora. Nie jest to mowa pośpieszniej żurnalistyki, lecz mieniący się bogactwem słownictwa i erudycji styl znany z innych dzieł Gregoroviusa.
Tak istotne dla późniejszego kształtu Europy wydarzenie, jakim była Wiosna Ludów, jest obecnie nieco zapomniane. Być może publikacja tekstów Ferdinanda Gregoroviusa - myśliciela idącego często pod prąd ówczesnej opinii publicznej - przyczyni się do przypomnienia i uczczenia przypadającej właśnie sto siedemdziesiątej rocznicy tego zrywu.

Książkę zamyka kalendarium i dwa indeksy: osób i postaci mitycznych oraz nazw geograficznych. Ta publikacja jest wynikiem pieczołowitej pracy Autorów, dbałości o każdy szczegół, wpisuje się także w kanon książek niezbędnych nie tylko dla historyka, ale dla każdego, kto chce poszerzyć swoją wiedzę.
Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania