książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Generałowie policji

Generałowie policji

Sprengel B. Wyd. Naukowe UMK
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-231-4287-4

Oprawa: miękka
Ilość stron: 550
Wymiary: 160x 225

Dostępność: Na półce

45.00 zł


Przedmowa Prezydenta Lecha Wałęsy / 9
Wstęp / 11

CZĘŚĆ PIERWSZA. HISTORIA FORMACJI
Rozdział I. Generałowie międzywojennej Policji Państwowej / 21
1. Nadinspektorzy Policji Państwowej / 21
2. Udział nadinspektorów PP w rozwoju organizacyjnym PP / 32
3. Działalność zawodowa generałów PP / 35
4. Działalność prewencyjna nadinspektorów PP / 36
5. Metody zarządzania stosowane przez nadinspektorów PP / 39
6. Polityka kadrowa nadinspektorów PP / 42
7. Działalność szkoleniowa nadinspektorów PP / 54
8. Polityka informacyjna nadinspektorów PP / 60
9. Aktywność społeczna nadinspektorów PP / 61

Rozdział II. Generałowie Milicji Obywatelskiej / 64
1. Drogi do stanowisk generalskich w MO / 64
2. Udział generałów MO w pracach organizacyjnych i legislacyjnych / 81
3. Udział generałów w zarządzaniu w milicją / 96
4. Polityka kadrowa generałów MO / 101
5. Udział generałów MO w zwalczanie przestępczości kryminalnej / 108
6. Udział generałów MO w zwalczaniu przestępczości gospodarczej / 115
7. Udział generałów MO w działaniach prewencyjnych MO / 116
8. Rola generałów MO w zabezpieczaniu imprez masowych / 118
9. Udział generałów MO w pacyfikacji protestów społecznych i konfliktów politycznych / 121
10. Udział generałów MO w policyjnej współpracy międzynarodowej / 134
11. Udział generałów MO we współpracy z innymi krajowymi służbami i instytucjami / 135
12. Polityka informacyjna i historyczna generałów MO / 136
13. Udział generałów MO w rozwoju szkolnictwa milicyjnego / 139
14. Rola generałów w rozbudowie milicyjnej logistyki i załatwianiu spraw socjalnych / 142
15. Losy generałów milicyjnych w okresie transformacji i III RP / 147

Rozdział III. Generałowie Policji III Rzeczypospolitej / 152
1. Status generałów w Policji / 152
2. Stosunek generałów Policji do standardów etycznych i służby w Policji / 163
3. Przygotowanie zawodowe i przebieg służby generałów Policji / 168
4. Sukcesy generałów Policji w zwalczaniu przestępczości / 198
5. Udział generałów w wyposażaniu Policji w nowe narzędzia do walki z przestępczością / 210
6. Udział generałów Policji w działaniach prewencyjnych / 215
a) Dowodzenie służbą prewencyjną / 215
b) Operacje i akcje policyjne oraz wzmożone działania    223
c) Reagowanie na konflikty i protesty społeczne / 232
d) Działania w sytuacjach kryzysowych / 235
e) Prewencja kryminalna / 236
f) Decyzje administracyjne / 242
7. Działalność organizacyjna generałów Policji / 243
a) Udział w tworzeniu Policji / 244
b) Udział generałów w reorganizacji Policji w 1999 r. / 252
c) Udział generałów w dalszej reorganizacji Policji / 260
d) Udział generałów w organizacji służby śledczej / 263
e) Udział generałów w tworzeniu nowych pionów / 269
f) Stosunek generałów do policji lokalnej / 278
8. Metody zarządzania Policją / 279
9. Udział generałów w realizacji polityki kadrowej / 293
10. Udział generałów w szkoleniu policjantów / 301
11. Udział generałów w rozwoju policyjnej logistyki / 306
a) Rozwiązywanie problemów lokalowych / 307
b) Modernizacja transportu / 310
c) Uzbrojenie policji / 312
d) Wyposażenie w sprzęt specjalny / 313
e) Modernizacja policyjnej łączności / 314
f) Zarządzanie policyjnym budżetem / 317
12. Udział generałów Policji w pracy legislacyjnej / 319
13. Udział generałów we współpracy międzynarodowej / 323
a) Porozumienia dwustronne / 323
b) Wizyty zagraniczne generałów / 325
c) Udział generałów w stałej współpracy bilateralnej    328
d) Współpraca generałów z Interpolem i innymi organizacjami międzyna-rodowymi / 332
e) Udział generałów w międzynarodowej współpracy operacyjnej / 336
f) Generałowie w systemie oficerów łącznikowych / 339
g) Generałowie a misje policyjne / 342
h) Udział generałów w konferencjach międzynarodowych / 343
14. Współpraca krajowa generałów Policji / 344
15. Polityka informacyjna generałów Policji / 355
16. Polityka historyczna i budowanie etosu zawodu przez generałów Policji / 360
17. Aktywność zawodowa, społeczna, sportowa i naukowa oraz inne zain-teresowania generałów Policji w stanie spoczynku / 364
18. Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej / 372
19. Opinie generałów o sukcesach i porażkach polskiej policji   373

CZĘŚĆ DRUGA. BIOGRAMY GENERAŁÓW

Rozdział I. Generałowie Policji Państwowej / 385
Rozdział II. Generałowie Milicji Obywatelskiej / 393
Rozdział III. Generałowie Policji / 421
Bibliografia / 515
Fotografie / 533Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania