książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria podróże w czasie i przestrzeni
Okres historyczny przekrojowe
Geografia Gdyni

Geografia Gdyni

Mordawski J. G. Porta Mare
Rok wydania: 2023
ISBN: 978-/3-62022-79-3

Oprawa: twarda
Ilość stron: 98
Wymiary: 225 x 325

Dostępność: Na półce

103.00 zł


Wyjątkowa, jedyna taką publikacja w naszym kraju. Podstawą tego unikatowego wydawnictwa, o objętości 100 stron formatu 222 x 320 mm, są mapy przedstawiające terytorialne rozmieszczenie wybranych zjawisk na terenie całego miasta oraz wykresy uzupełnione treściwym opisem prezentowanych na nich zagadnień.

Wydawnictwo, składa się z 3 zasadniczych części. W pierwszej zatytułowanej ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE zaprezentowane zostaną takie zagadnienia jak: położenie geograficzne, granice i obszar miasta, jego przeszłość geologiczna, ukształtowanie i formy powierzchni ziemi, regiony naturalne i ich charakterystyka, bogactwa naturalne, gleby, klimat, stan wód powierzchniowych i podziemnych oraz szata roślinna. Z jej treści dowiadujemy się m.in., że powierzchnia Gdyni jest ponad dwukrotnie większa od państwa San Marino i tylko nieznacznie mniejsza od całego księstwa Liechtenstein.

W drugiej,najobszerniejszej: PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY, LUDNOŚĆ i GOSPODARKA omówiony jest m.in. podział Gdyni na 21 dzielnice z uwzględnieniem ich powierzchni i liczby ludności, jej struktura narodowościowa i etniczna, wyznania religijne, ruch naturalny, struktura płci i wieku, zatrudnienie, a także jej struktura osadnicza, procesy urbanizacyjne i migracyjne ludności. Z zaprezentowanych tam wyliczeń autora wynika,że Gdynia jest gminą o największej liczbie społeczności kaszubskiej w Polsce i w świecie.

Najwięcej miejsca w publikacji zajmuje jednak gospodarka z tradycyjnym podziałem na przemysł, budownictwo, rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo oraz na szeroko pojęte usługi, począwszy od szczegółowego omówienia komunikacji miejskiej, handlu, gastronomii, edukacji, ochrony zdrowia, działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej,a na transporcie morskim oraz usługach portu gdyńskiego skończywszy. Trzecia część albumu poświęcona jest OCHRONIE ŚRODOWISKA w mieście.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania