książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo , rycerze i zakonnicy
Okres historyczny średniowiecze
Grody średniowiecznego Mazowsza. Archaeologica Hereditas

Nakład wyczerpany!

Grody średniowiecznego Mazowsza. Archaeologica Hereditas

Księga poświęcona pamięci Marka Dulinicza Krasna-Korycińska M. (red.), Żurek M. (red.) Wyd. Fundacji Archeologicznej
Rok wydania: 2015
Seria: Archaeologica Hereditas
ISBN: 978-83-940985-1-3

Oprawa: miękka
Ilość stron: 242
Wymiary: 210 x 300

Dostępność: Niedostępna

52.50 zł


Oddawana w ręce Czytelnika publikacja Grody średniowiecznego Mazowsza jest poświęcona pamieci tragicznie zmarłego dr hab. Marka Dulinicza, profesora Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszynskiego w Warszawie. Powstała ona z inicjatywy Instytutu Archeologii UKSW i Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. W przygotowaniu jej wzięli udział nauczyciele, współpracownicy i uczniowie Profesora, poruszając tematykę szczególnie bliską Jego zainteresowaniom badawczym - średniowiecznych dziejów Mazowsza, a zwłaszcza osadnictwa grodowego tego regionu. (Magdalena Żurek i Małgorzata Krasna - Korycińska)

Spis Treści:

Andrzej Buko i Maria Dekówna Marek Dulinicz (10 maja 1957 - 6 czerwca 2010)

Bibliografia prac Marka Dulinicza

Andrzej Buko Marek Dulinicz jako badacz wczesnośredniowiecznego Mazowsza

Wojciech Szymański Refleksje na temat początków grodów u Słowian

Felix Biermann The smali Early Medieval lowland ringforts in Northern Masovia and their counterparts in the northern West-Slavic territory

Maria Miśkiewicz Wielkie grody Podlasia na przykładzie obiek­tów w Niewiadomej i Krzesku

Jarosław Ościłowski Badania archeologiczne grodzisk północno- wschodniego Mazowsza

Jacek Wysocki Grodziska Ziemi Łomżyńskiej: stan badań i problemy konserwatorskie

Zbigniew Kobyliński i Wojciech Szymański Grodzisko w Haćkach na Podlasiu

Andrzej Gołembnik Czego (i dlaczego) nie wiemy o przeszłości Płocka - zagadnienia wybrane

Dorota Stabrowska Zalążek miasta na wyspie pułtuskiej, Anno Domini 1257

Maciej Trzeciecki Gród radomski na pograniczu Małopolski i Mazowsza - zarys problematyki badawczej

Przemysław Urbańczyk Stratygraficzna opowieść o grodzie w Czersku

Ewa Marczak Truszki-Zalesie - gród północnego Mazowsza. Cel i stan badań

Tomasz Kordala Cmentarzysko na wzgórzu Krasino

Urszula Iwaszczuk O czym mówią kości zwierzęce z wczesnośredniowiecznych grodzisk mazowieckich

Mariusz Błoński Dendrochronologia o początkach grodu w Nasielsku

Noty o autorachOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania