książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Hełmy Azji Południowo-Zachodniej pomiędzy VI-VIII w.n.e.

Hełmy Azji Południowo-Zachodniej pomiędzy VI-VIII w.n.e.

Zarys problmatyki Kubik A.L. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-62447-21-3

Oprawa: miękka
Ilość stron: 158
Wymiary: 170 x 240

Dostępność: Dostępna za 3-5 dni

36.80 zł


W swojej pracy autor przyjrzał się hełmom okresu VI-VIII w.n.e., nie tylko z perspektywy lokalnego mocarstwa Sasanidów, ale również spróbował ująć zagadnienie globalnie, dociekając zbieżności i procesów rozwoju uzbrojenia z perspektywy ewolucji wewnątrz eurazjatyckiego kontynentu. Badając korelacje między obserwowanymi zjawiskami, starał się dostrzec szeregi podobieństw i zależności rozwoju pancerzy. Mogą one stanowić o możliwości zaistnienia szerszych zjawisk przenoszenia aspektów konstrukcji, jaki i ogólnej estetyki hełmów.
Ze wstępu

Spis treści:
Od Autora /1-2/
I. Wstęp i metodologia /3-11/
II. Typologia hełmów Azji Południowo-Zachodniej pomiędzy VI - VIII w.n.e. /13-80/
1. Ze względu na konstrukcję /13-29/
1.1. Hełmy o dzwonie z jednego kawałka metalu /13-17/
1.2. Hełmy wielosegmentowe /18-27/
1.3. Algorytm klasyfikacji hełmów przy przyjęciu kryterium: konstrukcja dzwonu /28-29/
2. Klasyfikacja ze względu na kształt dzwonu /29-33/
2.1. Algorytm klasyfikacji hełmów przy przyjęciu kryterium: kształt dzwonu/33/
3. Wstęp do rozważań nad pozostałymi czynnikami typologicznymi /33-80/
3.1. Dekoracyjne wycięcia w żebrach hełmów i przenoszenie estetyki wewnątrz poszczególnych grup hełmów /33-42/
3.2. Dekoracyjne nity hełmów /42-47/
3.3. Rzędy pereł w dolnej części dzwonu /47-53/
3.4. Wycięcia dolnej taśmy w formę dekoracyjnejkorony/diademu /53-62/
3.5. Herby z dekoracyjnym grzebieniem /62-68/
3.6. Pewne aspekty korelacji pomiędzy dekoracjami w hełmach rzymskich grupy K.G.II, T. 1a a hełmami Azji Południowo-Zachodniej /69-71/
3.7. Algorytm klasyfikacji ze względu na przyjęte kryterium: kształt i pozostałe czynniki typologiczne (czynniki estetyczne) /72-73/
3.8. Podsumowanie rozważań nad aspektami klasyfikacji hełmów - tabela /74-80/
III. Hełmy typu spangenhelme o prostych żebrach. Dwie drogi ewolucji /81-112/
1. Wstęp do rozważań, hełm z Jarysz Mardy /81-88/
2. Pierwsza absorpcja typu spangenhelme z prostymi żebrami (typ.1), hełmy grupy K.G.II,T. 1b /88-93/
3. Druga absorpcja typu spangenhelme z prostymi żebrami, hełmy grupy K.G.II,T. 1a1 - 1a5 /93-112/
IV. Typ cross-bandhelme późno -sasanidzkiego okresu, pewne aspekty ewolucji/112-118/
V. Hełmylamelkowe /118-128/
1. Wstęp /118-119/
2. Pewne aspekty konstrukcji grupy K.G.II, T. 6B/119-121/
3. Lamelkowe hełmy irańskie /121-126/
4. Pewne relacje między irańskimi hełmami lamelkowymi i hełmami szkieletowymi /126-128/
VI. Podsumowanie /129/
Spis ilustracji /131-135/
Indeks nazw geograficznych /137-139/
Bibliografia /141-154/Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania