książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria historia narodów
Okres historyczny średniowiecze , wiek XVI - XVIII
Historia Polski do 1572

Historia Polski do 1572

Jurek T., Kizik E. PWN
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-01-17396-8

Oprawa: twarda
Ilość stron: 784
Wymiary: 170 x 240

56.00 zł


Najnowsze ujęcie dziejów ziemi polskich za czasów panowania dynastii Piastów i Jagiellonów. W przystępnej formie autorzy w porządku chronologicznym prezentują: pradzieje ziem polskich, pierwszą i druga monarchię piastowską, okres rozbicia dzielnicowego, zjednoczenie Królestwa Polskiego, epizod rządów andegaweńskich i cały okres dynastii jagiellońskiej do 1572 roku. Każdy rozdział rozpoczynają ogólnym zarysem polityczno-społecznym danego okresu europejskiego średniowiecza. Przedstawiają nie tylko dzieje polityczne, stosunki z sąsiadami i spory wewnętrzne, lecz także zmiany demograficzne, gospodarkę, życie codzienne, rozwój miast, organizację kościelną, postępy chrystianizacji, sferę kultury, w tym tworzenia się świadomości narodowej - całą historię powstawania Polski, a następnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania