książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Historia wypraw krzyżowych i frankijskiego Królestwa Jerozolimy

Historia wypraw krzyżowych i frankijskiego Królestwa Jerozolimy

Tom II: Monarchia frankijska i monarchia muzułmańska: równowaga Grousset R. Napoleon V
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-8178-457-3

Oprawa: twarda
Ilość stron: 719
Wymiary: 170 x 240

Dostępność: Na półce

111.30 zł


Dzieło francuskiego historyka już w momencie publikacji wzbudziło duże emocje.
Autor opisał epopeję lewantyńskich wypraw krzyżowych, traktując je jako przedsięwzięcie francuskie oraz przedstawiając państwa krzyżowe w Palestynie i Syrii jako zamorskie, kolonialne enklawy średniowiecznej Francji.
Dla Grousseta Królestwo Jerozolimy było dwunastowieczną Francją w miniaturze, Hrabstwo Trypolisu Prowansją w Libanie, a Księstwo Antiochii to syryjskie państwo francuskich Normanów. Nie ulega wątpliwości, że Grousset postrzegał dzieje krucjat przez pryzmat cywilizacyjnej roli Francji, co wzbudzało i ciągle wzbudza dość surowe sądy historyków zajmujących się zagadnieniem średniowiecznych wypraw krzyżowych.
Co interesujące, są to opinie wypowiadane głównie przez historyków anglosaskich () bądź niemieckich ().
Jaka jest więc praca Rene Grousseta? Przede wszystkim jest to dzieło oparte na znakomitej znajomości źródeł z epoki. Autor swobodnie posługuje się kronikami zachodnimi, łacińskimi i starofrancuskimi, ale także dziełami kronikarzy arabskich, które obszernie cytuje i analizuje. Należy też dodać, że Grousset był wybitnym orientalistą, świetnym znawcą muzułmańskiego Wschodu, co dawało mu niezbędną wiedzę o historii i geografii Orientu. Większość dokonanych przez niego ustaleń obowiązuje do dzisiaj, a przyjęta przez niego trzytomowa formuła Historii wypraw krzyżowych została powtórzona np. przez Stevena Runcimana, obficie zresztą czerpiącego z dzieła swojego francuskiego kolegi.
Jeżeli przychylamy się do opinii, że Ren Grousset pisze swoje dzieło z pozycji francuskiego kolonialisty, to trzeba zauważyć, że potrafi też być surowy w ocenie postępowania francuskich krzyżowców Karol Polejowski, z przedmowy do wydania polskiego.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania