książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria fakty, domysły, interpretacje
Okres historyczny przekrojowe
Historie alternatywane i kontrfaktyczne

Historie alternatywane i kontrfaktyczne

Wizje - narracje - metodologia Solska E. (red.), Witek P. (red.), Woźniak M. (red.) Wyd. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-7784-965-1

Oprawa: miękka
Ilość stron: 180
Wymiary: 175 x 250

Dostępność: Na półce

32.00 zł


"Praca niniejsza składa się z artykułów poświęconych rozważaniom teoretycznym, dotyczącym metod umożliwiających wykorzystywanie historii kontrfaktycznych w badaniach naukowych. Nie tylko w humanistyce, ale i w naukach społecznych nie sposób ich lekceważyć, zwłaszcza że jasno i precyzyjnie określono cel, tj. pełniejsze odczytywanie złożonych procesów dziejowych. Opracowanie zachęca do podjęcia szerszej refleksji nad sposobami wyjaśniania, interpretowania i oceniania przez pryzmat procedur zakotwiczonych w teoriach historii wirtualnych. Ponadto dostarcza cennych egzemplifikacji, pokazując jak teoria może zostać spożytkowana w praktyce badawczej, a także w sposobach udostępniania i wykorzystywania wiedzy historycznej. Książka stanowi istotny wkład w rozwój badań metodologiczno-historycznych w Polsce."

[Prof. dr hab. Mariola Hoszowska]Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania