książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Idea Narodu i odpowiedzialności za Naród w Kazaniach Milenijnych Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Idea Narodu i odpowiedzialności za Naród w Kazaniach Milenijnych Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Rynio A. KUL
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-7702-820-6

Oprawa: miękka
Ilość stron: 154
Wymiary: 170 x 240

Dostępność: Na półce

26.50 zł


WYKAZ SKRÓTÓW
WSTĘPRozdział I
CHARAKTERYSTYKA KAZNODZIEJSTWA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
1. Krótki rys biograficzny Czcigodnego Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego
2. Chrystocentryczny, maryjny i antropocentryczny charakter prymasowskiego przepowiadania
3. Podstawowe cele zamierzone przez autora kazań milenijnych

Rozdział II
PRYMASOWSKIE ROZUMIENIE NARODU I PEDAGOGII NARODOWEJ
1. Naród kategorią teologiczną i eklezjalną
2. Chrześcijańska pedagogia narodowa według kardynała Stefana Wyszyńskiego
2.1. Wychowawcza funkcja dziejów i historii narodu
2.2. Potrzeba nowych świętych i błogosławionych

Rozdział III
ELEMENTY KONSTYTUTYWNE POLSKIEJ KULTURY NARODOWEJ
1. Wspólnota wiary
2. Umiłowanie wolności
3. Szacunek dla godności człowieka
4. Miłość do ojczyzny

Rozdział IV
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARÓD
1. Wychowanie człowieka, obywatela i świętego
2. Zachowanie zasad ewangelicznych w życiu społecznym
3. Wychowanie przez przynależność i uczestnictwo w życiu narodu
4. Rola małżeństwa i rodziny w odpowiedzialnym wychowaniu dzieci i młodzieży

Rozdział V
ARGUMENTY PRZEMAWIAJĄCE ZA POTRZEBĄ ZNAJOMOŚCI PRYMASOWSKIEGO ROZUMIENIA IDEI NARODU I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARÓD
1. Ponadczasowa wartość idei narodu i odpowiedzialności za naród kardynała Stefana Wyszyńskiego
2. Oryginalność i znaczenie analizowanej myśli

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIAOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania