książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Informacja Wojska Polskiego 1943-1957

Informacja Wojska Polskiego 1943-1957

Palski Z. Agencja Wydawnicza CB
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-7339-162-8

Oprawa: miękka
Ilość stron: 312
Wymiary: 165 x 240

Dostępność: Na półce

36.80 zł


Podstawowym celem tej pracy jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- jaka była struktura i zadania organów Informacji wojskowej?
- jacy ludzie byli realizatorami represji?
- jakimi sposobami je realizowano?
- jakie były zakres i formy represji w WP?
- kto w organach Informacji był szczególnie obciążony udziałem w bezprawiu?

Tym zasadniczym pytaniom podporządkowany jest układ pracy - problemowo-chronologiczny. Składa się ona z czterech rozdziałów: pierwszy przedstawia strukturę i zadania Informacji wojskowej w całym okresie jej istnienia. Szczególną uwagę poświęcam przy tym naczelnemu organowi kontrwywiadu wojskowego - Głównemu Zarządowi Informacji. Rozdział drugi traktuje o kadrach i liczebności Informacji, z uwypukleniem kadry oficerskiej. Rozdział trzeci zawiera opis metod pracy operacyjnej Informacji, a więc pozaprocesowych środków służących wyodrębnieniu tzw. wrogów i sposobów ich wyłaniania, czyli przedstawia pracę z agenturą. Rozdział czwarty ukazuje rozmiary represji w WP spowodowanych działaniami informacji oraz wskazuje osoby szczególnie obciążone spośród tego aparatu. Monografię uzupełniają aneksy zawierające obsadę personalną ważniejszych stanowisk służbowych w organach Informacji i załączniki ukazujące podstawowe dokumenty tej służby.
Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania