książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Jak Dąbrowski do Poznania... Rozważania w 210. rocznicę przybycia gen. Jana Henryka Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego...

Jak Dąbrowski do Poznania... Rozważania w 210. rocznicę przybycia gen. Jana Henryka Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego...

Gulczyński A. (red.) Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-7654-343-7

Oprawa: twarda
Ilość stron: 220
Wymiary: 175 x 245

49.90 zł


Spis treści:Słowo wstępne - Andrzej Gulczyński /7

Rafał Dobek - Francja, Polska i Europa w roku 1806 /17

Przemysław Matusik - Czy Polacy "godni są być Narodem?" Napoleon, Poznań i sprawa polska 1806 /39

Andrzej Gulczyński - Napoleon Prawodawca a Wielkopolska /49

Marek Krzymkowski - Departament kaliski w czasach Księstwa Warszawskiego - zarys ustrojowy /81

Tadeusz Jeziorowski - O obrazie "Wjazd gen. Dąbrowskiego do Poznania" raz jeszcze /95

Łukasz Słaby - "A jenerał Dąbrowski wpada do Poznania...". Poznańsko-napoleońska jesień 1806 w poezji tamtego czasu oraz w literaturze późniejszej /129

Wojciech Szafrański - Między ambicją a koniecznością. Józef Wybicki jako "nieposeł" doby Sejmu Wielkiego /143

Waldemar Ratajczak - Józef Wybicki - współtwórca fundamentów geografii polskiej /161

Przemysław Rey - Serce czy rozum? Spojrzenie na okoliczności powstania Pieśni Legionów Polskich we Włoszech /173

Jerzy Sobczak - Józef Wybicki w pamięci i tradycji Wielkopolan /181

Tomasz Łęcki - Nowe Muzeum Niepodległości w Poznaniu /193

Summary - Like Dąbrowski to Poznań... Considerations on the 210th anniversary of general Jan Henryk Dąbrowski's and Józef Wybicki's arrival in Poznań /203

Indeks /211Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania