książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Jaskinia Biśnik

Nakład wyczerpany!

Jaskinia Biśnik

Rekonstrukcja zasiedlenia jaskini na tle zmian środowiska przyrodniczego Cyrek K. (red.) Wyd. Naukowe UMK
Rok wydania: 2002
ISBN: 83-231-1448-X

Oprawa: miękka
Ilość stron: 232
Wymiary: 165 x 230

Dostępność: Niedostępna

20.70 zł


Publikacja jest podsumowaniem interdyscyplinarnych badań w Jaskini Biśnik prowadzonych od 1991 r. Jest to najstarsze jaskiniowe stanowisko archeologiczne na ziemiach polskich. Stratygrafia stanowiska obejmuje utwory od pliocenu, przez zlodowacenie Odry, Warty, interglacjał eemski, zlodowacenie Wisły i holocen. W książce przedstawiono rekonstrukcję zasiedlenia jaskini, wyniki analiz metodą uranowo-torową kości kopalnych, odkrytą czwartorzędową faunę z osadów jaskini, załączono tabele, wykresy, rysunki i zdjęcia.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania