książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria rycerze i zakonnicy
Okres historyczny średniowiecze
Jazda zaciężna Królestwa Polskiego w XV wieku

Nakład wyczerpany!

Jazda zaciężna Królestwa Polskiego w XV wieku

Grabarczyk T. nakładem autora
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-937495-0-8

Oprawa: miękka
Ilość stron: 307
Wymiary: 175 x 250

Dostępność: Niedostępna

56.00 zł


Celem niniejszej publikacji jest ukazanie organizacji, wyposażenia oraz znaczenia zaciężnej jazdy w Królestwie Polskim. Pod względem chronologicznym książka obejmuje okres od 1409 r. - wybuch wojny z Zakonem Krzyżackim - do roku 1500 zamykającego stulecie. Zakres terytorialny wyznaczają działania wojsk pieniężnych w służbie Królestwa Polskiego. Praca została podzielona na trzy rozdziały. W pierwszym autor porusza kwestię organizacji wojsk pieniężnych. Omówione zostały podobieństwa i różnice pomiędzy oddziałami najemnymi a zaciężnymi oraz występowanie obu typów wojsk w służbie królów Polski. Rozdział drugi traktuje o uzbrojeniu jazdy. Omawiając wyposażenie żołnierzy autor oparł się na informacjach bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem płatnych wojsk: rejestrach popisowych oraz wykazach utraconego uzbrojenia. Celem trzeciego rozdziału było ukazanie udziału jazdy pieniężnej w działaniach wojennych. Autor omówił przebieg mobilizacji wojsk oraz ich liczebność. W książce znajdują się także tabele zawierające informacje o liczebności i składzie konnych rot, szczegółowe dane na temat ilości i rodzajów uzbrojenia jeźdźców a także zestawienie strat oddziałów uczestniczących w kampanii mołdawskiej w 1497 r. Sporządzone specjalnie na potrzeby tej książki mapy ukazują przebieg działań wojennych oraz bitew z udziałem zaciężnej konnicy.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania