książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria podróże w czasie i przestrzeni , warsztat
Okres historyczny przekrojowe
Kartografia miast Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej do końca XIX wieku

Nakład wyczerpany!

Kartografia miast Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej do końca XIX wieku

Bartoszewicz H., Bartoszewicz A. AGAD, NDAP, Akademia Humanistyczna w Pułtusku
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-6242-143-5

Oprawa: twarda
Ilość stron: 280
Wymiary: 200 x 285

78.00 zł


Ukazała się publikacja pt. „Kartografia miast Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej do końca XIX wieku” autorstwa Agnieszki Bartoszewicz i Henryka Bartoszewicza. Jest to drugie, uzupełnione wydanie książki z 2006 r., której nakład został wyczerpany. To starannie przygotowane studium źródłoznawcze prezentuje mapy, zarysy dziejów i topografii oraz stan zachowania źródeł kartograficznych do historii ponad 50 miast Mazowsza (prócz Warszawy) i ziemi dobrzyńskiej.
Wydawcami są: Archiwum Główne Akt Dawnych, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Przedmiotem pracy jest obraz kartograficzny miast Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej do końca XIX wieku. Bazę źródłową pracy stanowią przede wszystkim kartografika przechowywane w Zbiorze Kartograficznym Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Składa się ona oprócz "Wstępu" z czterech rozdziałów prezentujących: podziały administracyjne Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej; zarys dziejów miast; pomiary miast oraz powstawanie planów regulacyjnych i założeń urbanistycznych; mapy wielkoskalowe miast mazowieckich i dobrzyńskich oraz kartografów i geometrów. Drugą część pracy stanowią rozdziały, z których każdy poświęcony został konkretnemu miastu, złożone z dwóch części: 1) zarysu historii miast, 2) analizy zachowanych źródeł kartograficznych. Cześć trzecia to ilustracje przedstawiające po jednej, najbardziej reprezentatywnej, mapie wielkoskalowej dla każdego miasta wraz z jej opisem katalogowym. Do pracy załączono bibliografię, indeks autorów map i wykaz skrótów.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania