książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny średniowiecze
Korabnictwo Wolina 800-1200

Korabnictwo Wolina 800-1200

Studium archeologiczne Filipowiak W. Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-66463-51-6

Oprawa: miękka
Ilość stron: 256
Wymiary: 210 x 290

Dostępność: Na półce

68.50 zł


Omawiane opracowanie jest udaną próbą przedstawienia korabnictwa w Wolinie i jego najbliższej okolicy w latach 800-1200. Stanowi od dawna oczekiwaną monografię i nie tylko wypełnia lukę w polskiej literaturze o szkutnictwie wczesnośredniowiecznym Słowian, ale i wnosi wiele przykładów nie podejmowanych wcześniej kierunków badań, takich jak gruntowne analizy łączników, czy też specyfiki elementów konstrukcyjnych. Chciałbym tu też przypomnieć, że zastosowany przez autora termin korabnictwo jest jego ukłonem w stronę historyków i archeologów zajmujących się budową i eksploatacją łodzi w okresie wczesnego średniowiecza, chociaż ostatnio częściej w języku polskim używany jest termin szkutnictwo (także przeze mnie) określający wytwarzanie konstrukcji pływających.

z recenzji dr hab. inż Jerzego Litwina


Biorąc pod uwagę liczne odkrycia, z których do tej pory niewiele zostało w pełni opublikowanych, a także ożywioną w ostatnich latach dyskusję nad rolą Wolina w interesującym nas okresie, należy uznać, że publikacja rozprawy Wojciecha Filipowiaka wypełni dużą lukę dotyczącą tego zagadnienia, jak również w szerszej perspektywie stanowić będzie bardzo ważny głos w dyskusji o kontaktach i żegludze morskiej rejonu ujścia Odry we wczesnym średniowieczu.
Trzeba podkreślić, że rozważania autora tworzą interesującą całość, która może zostać wykorzystana przez specjalistów z innych dziedzin do prób syntetycznego opisu sytuacji społecznej i ekonomicznej tego regionu w okresie średniowiecza, jak również do rozważań dotyczących dawnego szkutnic- twa czy żeglugi bałtyckiej w tym okresie.

z recenzji dr hab. Waldemara Ossowskiego, prof. UGOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania