książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria Polska po wojnie , Ziemia Obiecana
Okres historyczny historia najnowsza
Kościół rzymskokatolicki w Łodzi w latach 1945-956

Kościół rzymskokatolicki w Łodzi w latach 1945-956

Przybysz M. Ibidem
Rok wydania: 2007
ISBN: 978-83-88679-57-5

Oprawa: miękka
Ilość stron: 306
Wymiary: 165 x 235

42.00 zł


Pionierska praca omawiająca dzieje Kościoła w drugim co do wielkości, po Warszawie, mieście Polski. Rozdział pierwszy omawia dzieje Kościoła w Łodzi do 1945 r.; szczególnie wiele miejsca Autorka poświęca okresowi okupacji hitlerowskiej. Tematem rozdziału drugiego są struktury organizacyjno-terytorialne i działalność duszpasterska łódzkiego Kościoła w okresie powojennym. Najciekawsze są dwa ostatnie rozdziały, przedstawiające represyjną politykę władz komunistycznych wobec Kościoła łódzkiego: relacje łódzkiego duchowieństwa z lokalnymi władzami, struktury, metody działania i efekty pracy lokalnych władz wyznaniowych i Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, ruch tzw księży „patriotów”, procesy oraz sprawy prowadzone na duchownych i środowiska katolickie, politykę władz wobec budownictwa sakralnego, ich dążenie do laicyzacji i likwidacji placówek kościelnych. Autorka szczegółowo omawia działalność ówczesnych biskupów, przedstawiając szczegółową sylwetkę bp Michała Klepacza, który po uwięzieniu ks. kard. Stefana Wyszyńskiego został przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski.
Pracę uzupełniają aneksy: m. in. życiorysy biskupów, przedruki i reprodukcje dokumentów Wydziału ds. Wyznań, Komitetu Łódzkiego PZPR i władz bezpieczeństwa, oraz nieznane fotografie (m. in. portrety biskupów, czy z powitania bpa Michała Klepacza w Łodzi), pochodzące ze zbiorów archiwalnych, także proweniencji kościelnej.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania