książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kosowo

Nakład wyczerpany!

Kosowo

Konflikt i interwencja Pawłowski K. Wyd. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej
Rok wydania: 2008
ISBN: 978-83-227-2793-5

Oprawa: miękka
Ilość stron: 257
Wymiary: 170 x 240

Dostępność: Niedostępna

31.00 zł


Dogłębna i wielopłaszczyznowa analiza konfliktu serbsko-albańskiego oraz działań Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego skierowanych przeciw Federacyjnej Republice Jugosławii i wiążących się z początkowo niemilitarną, a następnie militarną odpowiedzią na toczący sie w Kosowie w latach 90. XX. wieku konflikt etniczny.
Autor stawia sobie za cel ukazanie całokształtu historycznych i polityczno-prawnych uwarunkowań konfliktu serbsko-albańskiego, jego dynamiki oraz przyczyn i przebiegu interwencji NATO. Analizie poddane zostają także dalekosiężne skutki konfliktu i interwencji posiadające wymiar wewnątrzpaństwowy i międzynarodowy.
Istotna część rozważań poświęcona jest próbie uchwycenia samego zjawiska konfliktu i interwencji w stosunkach międzynarodowych oraz ich wymiaru prawnomiędzynarodowego. Uwzględniona zostaje także problematyka interwencji humanitarnej, będącej obecnie jednym z najbardziej kontrowersyjnych i dyskusyjnych zagadnień stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania