książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria historia narodów , mity i religie
Okres historyczny przekrojowe
Księgi Rodu Słowiańskiego

Księgi Rodu Słowiańskiego

Stalmach P. Armoryka
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-8064-831-9

Oprawa: miękka
Ilość stron: 248
Wymiary: 145 x 250

Dostępność: Na półce

56.00 zł


Księgi Rodu Słowiańskiego

REPRINT. Treść książki:
Rozdział 1: Ród słowiański: Początek rodu słowiańskiego. Imię Słowian. Posady Słowian. Jakie wiadomości mieli dawni pisarze o Słowianach. Bytowanie dawnych Słowian.
Rozdział 2: Bogowie pogańskich Słowian: Cześć boska. Główne cechy wiary Słowian za czasów ich bałwochwalstwa. Wiara w jedynego Boga. Bóg w postaci Trygława. Przejście do wielobóstwa: Wpływ indyjski na wiarę Słowian. Trzech głównych bogów. Wielobóstwo słowiańskie (Prowe, Jesse, Żywie). Przejawiania Prowa (Piorun, Pogoda, Niegoda, Pogwizd, Strybóg, Chworz, Mokosz, Wodan, Swarog, Sitiwrat, Sobot, Zimstrela). Przejawiania Jessa (Radegast, Dzias, Bies, Krot, Tur). Przejawienia Żywia (Żywa, Poroniec, Dziewa, Dziedzilia, Marzanna, Cyca, Łada, Ładoń, Lel i Polel, Dzid, Prija, Nija, Merot, Radomasz). Żeński żywioł w wielobóstwie słowiańskim (Baba, Złotobaba, Jeżybaba). Wpływ perski na wiarę Słowian: Bielbog i Czarnobog. Wpływ chrześcijański: Swantewit, opis Swantewita arkońskiego. Różne znamiona nazwy i przemiany Swantewita. Cześć Swantewita pochodzi także z Indii. Podrzędne bóstwa: Rozmaite duchy. Czczenie naturalnych istot i żywiołów. Nadzwyczajni ludzie. Światotwórstwo: Jak sobie Słowianie początek świata wyobrażali.
Rozdział 3: Obyczaje, obrzędy, uroczystości, świątynie i kapłaństwo dawnych Słowian. Pobożność dawnych Słowian. Obyczaje i zwyczaje. Obrzędy nabożeństwa. Święta starosłowiańskie: Znaczenie i podział świąt starosłowiańskich. Zimowe gody: Kolada, Kolęda. Wiosenne gody. Letnie gody: Sobotki albo Kupała. Wiara w nieśmiertelność i wyobrażenie o życiu pośmiertnym. Miejsca uświęcone. Wykonawcy obrzędów i nabożeństw: stan kapłański.
Rozdział 4: Urządzenia społeczne dawnych Słowian: Rząd dawny, sejmy, sądy i prawa. Życie rodzinne. Osady, wsie, miasta i grody. Zatrudnienia. W czym się od Słowian odróżniają Niemcy. Umiejętności, sztuki, języki, pismo.
Rozdział 5: Dzieje starożytne Słowian: Porównanie dziejów Słowian do innych narodów. Pogląd na obszar ziemi słowiańskiej. Dzieje Słowian aż do czasów cesarza Augusta: Początki dziejów słowiańskich. Najdawniejsze zdarzenia w krajach czarnomorskich Tracji, Dacji i Scytii. Najdawniejsze wspomnienia o Ilirach adriatyckich. Dawni Słowianie w tak zwanej Germanii. Niektóre ważniejsze zdarzenia w krajach w swewskich z czasu przed Chrystusem. Dzieje słowiańskie za czasów cesarzy rzymskich: Związek markomański. Dacja i jej los. Południowi i wschodni Słowianie. W czasie Wielkiej Wędrówki Ludów: Co znaczyła Wielka Wędrówka Narodów. Napływ ludów teutońskich (niemieckich). Przyjście Hunów. Awarowie. Bułgarzy, Chazary. Zasiedlenie ludności słowiańskiej w Cesarstwie greckim. Przemiana Europy po wędrówce ludów: Cesarstwo rzymsko-niemieckie. Południowa Słowiańszczyzna. Rzesza wielkomorawska. Czechy, Węgry, Polska. Wschodni Słowianie: Ruś. Połabianie. Koniec bałwochwalstwa Słowian. Znaczenie walki Niemców z połabskimi Słowianami.
Zakończenie.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania