książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria rycerze i zakonnicy
Okres historyczny średniowiecze
Lekarze w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIV-XV wieku

Nakład wyczerpany!

Lekarze w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIV-XV wieku

Broda M. Universitas
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-242-2267-4

Oprawa: miękka
Ilość stron: 228
Wymiary: 135 x 205

Dostępność: Niedostępna

38.90 zł


Temat nie był dotąd badany w polskiej literaturze przedmiotu (...) zasługiwał więc na nowe ujęcie i autorce należy się uznanie za jego podjęcie. Nie było to łatwe – rzecz wymagała przede wszystkim dogłębnej, szerokiej kwerendy w źródłach: drukowanych i – głównie – rękopiśmiennych, pisanych po łacinie i w starej niemczyźnie. Ta kwerenda, którą trzeba ocenić bardzo wysoko, jest głównym osiągnięciem autorki, która wykazała się w wysokim stopniu nieczęstymi wśród mediewistów umiejętnościami (...). Praca stanowi pierwsze w nauce, nie tylko polskiej, najbardziej wyczerpujące zestawienie osób zajmujących się lecznictwem w późnośredniowiecznych Prusach krzyżackich. To skutek podniesionej już znakomitej kwerendy w niełatwych do wykorzystywania źródłach (...).
prof. Antoni Gąsiorowski

„Wielką zasługą Badaczki jest sięgnięcie do źródeł archiwalnych, w tym też przechowywanych w Tajnym Państwowym Archiwum w Berlinie-Dahlem. Pozwoliło to wydobyć na światło dzienne wiele nowych faktów źródłowych, rzucić też niekiedy przy okazji, na stosunki polsko-krzyżackie, gdyż w korespondencji wielkich mistrzów i ich urzędników z królem polskim i wielkim księciem litewskim oraz ich podwładnymi często omawiano sprawy, dotyczące wizyt lekarskich.”

Prof. Tomasz JasińskiSPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I. Tło

1. Średniowieczna medycyna

2. Lekarze dworscy w Europie Środkowo-Wschodniej w XIV wieku

Rozdział II. Kim byli?

1. Lekarze wielkich mistrzów krzyżackich

2. Lekarze w miastach pruskich

3. Specjaliści w leczeniu ran i oczu

Rozdział III. Skąd pochodzili?

1. Lekarze wywodzący się z państwa zakonu krzyżackiego w Prusach

2. Lekarze cudzoziemscy

Rozdział IV. Czym się zajmowali?

1. Diagnozy lekarskie i leczenie

2. Lekarze w kontaktach dyplomatycznych

3. Dochody lekarzy

Zakończenie

Załącznik

Wykaz lekarzy występujących na terenie Prus do 1466 roku

Wykaz skrótów zastosowanych w przypisach

Wykaz źródeł i literatury

SummaryOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania