książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria Polska po wojnie , Ziemia Obiecana
Okres historyczny historia najnowsza
Łódź w latach 1956–1957

Łódź w latach 1956–1957

Próchniak L. (red.), Wróbel J. (red.) Instytut Pamięci Narodowej
Rok wydania: 2006
Seria: Monografie
ISBN: 83-60464-19-7

Oprawa: twarda
Ilość stron: 413
Wymiary: 145 x 210

Dostępność: Dostępna za 3-5 dni

23.50 zł


Październik ’56 to obok okresu legalnej działalności NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1981 jedyny czas w dziejach PRL, kiedy do głosu doszło społeczeństwo. Mieszkańcy Polski na krótko przestali być bierną, zniewoloną masą ludzką, a stali się obywatelami, autentycznym podmiotem życia społecznego. Żyjący dotąd w strachu ludzie śmiało wyrażali opinie, stawiali żądania, otwarcie dawali wyraz swoim przekonaniom ideologicznym i religijnym. Mocno i zdecydowanie zabrzmiały hasła patriotyczne. Żądano od władz, aby kierowały się w polityce zagranicznej polską racją stanu i domagano się zerwania z gospodarczym uzależnieniem od Związku Sowieckiego.
Książka jest najpełniejszym dotychczas opisem wydarzeń Października ’56 w Łodzi, uzupełnionym kilkudziesięcioma wcześniej niepublikowanymi dokumentami i zdjęciami ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, Archiwum Akt Dawnych, Archiwum Archidiecezji Łódzkiej, Archiwum Państwowego w Łodzi, Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego, Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Teatru Nowego w Łodzi oraz osób prywatnych.
„Łódź w latach 1956–1957” powstała w 2006 r. w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi jako praca zbiorowa pod redakcją Leszka Próchniaka i Janusza Wróbla (pozostali autorzy: Krzysztof Lesiakowski, Joanna Żelazko).

Spis treści

• Wstęp
• Janusz Wróbel – „»Odwilż« w Łodzi”
• Joanna Żelazko – „Komunistyczny aparat bezpieczeństwa w Łódzkiem w latach 1954-1957”
• Janusz Wróbel – „Przemiany społeczno-polityczne w Łodzi (październik-grudzień 1956 r.)”
• Leszek Próchniak – „Związek Młodych Demokratów w Łodzi”
• Janusz Wróbel – „Kampania polityczna w Łodzi przed wyborami do Sejmu PRL 20 stycznia 1957 r.”
• Krzysztof Lesiakowski – „Strajki robotników łódzkich w Październiku ’56 i okresie »popaździernikowym«”
• Zakończenie
• Aneks
• Wykaz skrótów
• Indeks osóbOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania