książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria kolekcje
Okres historyczny wiek XVI - XVIII
Ludwisarnie Benningków, Wittwercków i Anthonych

Ludwisarnie Benningków, Wittwercków i Anthonych

Studium z dziejów gdańskiego cechu metalowego Wróblewska E. Semper
Rok wydania: 1999
ISBN: 83-86951-44-3

Oprawa: miękka
Ilość stron: 216
Wymiary: 210 x 295

48.00 zł


Praca przedstawia dzieje warsztatów Benningków, Wittwercków i Anthonych. Autorka dokonuje przeglądu wykonanych w nich zachowanych i zaginionych prac ludwisarskich. Analizuje wyroby gdańskich mistrzów jako świadectwa wysokiego poziomu artystycznego ich warsztatów. Opisuje również techniki wykonywania podstawowych produktów tych pracowni: dzwonów i luf działowych.

SPIS TREŚCI

Rozdział 1. Dzieje cechu ludwisarskiego w Gdańsku od XIV do końca XVIII wieku.
1.1. Organizacja cechu ludwisarskiego w Gdańsku do końca XV w. na tle organizacji innych cechów rzemiosł metalowych.
1.2. Dzieła gotyckiego ludwisarstwa gdańskiego.
1.3. Nowożytne ludwisarstwo gdańskie i jego wyroby (przegląd dorobku warsztatów).

Rozdział 2. Warsztat odlewniczy Benningków.
2.1. Uwagi wstępne.
2.2. Działalność Gerharda I Benningka.
2.3. Działalność Hermana Benningka.
2.4. Działalność Gerharda II Benningka.
2.5. Działalność Gerharda III Benningka.

Rozdział 3. Warsztat odlewniczy Wittwercków.
3.1. Uwagi wstępne.
3.2. Działalność Absalona Wittwercka.
3.3. Działalność Beniamina Wittwercka.
3.4. Działalność Michaela Wittwercka.
3.5. Działalność Emanuela II Wittwercka.
3.6. Działalność Johanna Gottfrieda Wittwercka.

Rozdział 4. Warsztat odlewniczy Anthonych.
4.1. Uwagi wstępne.
4.2. Działalność Johanna Gottfrieda Anthonyego.
4.3. Działalność Carla Gottfrieda Anthonyego.

Rozdział 5. Znaczenie produkcji warsztatów odlewniczych Benningków, Wittwercków i Anthonych.
5.1. Uwagi wstępne.
5.2. Analiza rozmiarów produkcji warsztatów Benningków, Wittwercków i Anthonych w świetle informacji źródłowych.
5.3. Zagadnienie specjalizacji produkcyjnej Benningków, Wittwercków i Anthonych.
5.4. Fundatorzy i odbiorcy dzieł Benningków, Wittwercków i Anthonych.
5.5. Funkcjonowanie i losy wyrobów ludwisarskich. Analiza liczby zachowanych obiektów.

Rozdział 6. Wyroby ludwisarskie Benningków, Wittwercków i Anthonych jako dzieła sztuki.
6.1. Uwagi wstępne.
6.2. Rozwiązania formalne wyrobów ludwisarskich.
6.3. Zdobnictwo ornamentalne na dziełach ludwisarskich.
6.4. Ikonografia na dziełach ludwisarskich.
6.5. Pismo na wyrobach ludwisarskich.
6.6. Benningkowie, Wittwerckowie i Anthony jako twórcy dzieł o oryginalnym wystroju plastycznym.
6.7. Muzyczne i akustyczne walory dzwonów Benningków, Wittwercków i Anthonych.

Katalog dzieł Benningków, Wittwercków i AnthonychOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania