książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria ludzie, czasy, obyczaje
Okres historyczny przekrojowe
Majątek hrabiów von Gaschinów i Henckel von Donnersmarcków w Krowiarkach i Makowie

Nakład wyczerpany!

Majątek hrabiów von Gaschinów i Henckel von Donnersmarcków w Krowiarkach i Makowie

Przyczynek do dziejów społeczno-gospodarczych Malmor I. Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-948607-8-3

Oprawa: miękka
Ilość stron: 119
Wymiary: 160 x 235

Dostępność: Niedostępna

48.80 zł


Dzieje rodów von Gaschinów i Henckel von Donnersmarcków są nierozerwalnie związane z historią Śląska. Przedstawiona monografia jest próbą ich ukazania przez pryzmat działalności gospodarczej i społecznej tych rodzin w dobrach rycerskich w Krowiarkach i Makowie od momentu ich zakupienia przez hrabiego Amanda von Gaschina (1842 rok), aż do ich opuszczenia przez ostatniego z właścicieli w 1945 roku. Dużą rolę w przygotowaniu niniejszego opracowania odegrał, niewykorzystany lub mało dotychczas wykorzystany, zasób źródeł archiwalnych (zapisów testamentowych, akt ziemskich, fotografii archiwalnych czy prasy). Na jego podstawie przygotowano szereg dołączonych do monografii materiałów o charakterze źródłowym.

Całość ukazuje funkcjonowanie dóbr składających się z licznych folwarków oraz innych obiektów gospodarczych (np. gorzelnia, młyn, kuźnia), a także relacje między właścicielami dworu a jego pracownikami i lokalną społecznością wiejską.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania