książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria rycerze i zakonnicy
Okres historyczny średniowiecze
Mieszczanie Wasale Zakonnicy

Mieszczanie Wasale Zakonnicy

Śliwiński B. (red.) Muzeum Zamkowe w Malborku
Rok wydania: 2004
Seria: Studia z dziejów średniowiecza
ISBN: 83-86206-78-0

Oprawa: miękka
Ilość stron: 514
Wymiary: 150 x 210

Dostępność: Dostępna za 3-5 dni

22.00 zł


Spis treści:

ARTYKUŁY
A. Bogucki, Jeszcze o nazwach rycerstwa w źródłach polskich
B. Czwojdrak, Młodowiccy herbu Działosza. Przyczynek do dziejów szlachty w ziemi przemyskiej w XV w.
W. Długokęcki, Kaplica i wikaria Najświętszej Marii Panny na Bramie Przewozowej w Malborku w średniowieczu
G. Kucharski, Kujawy po śmierci księcia Kazimierza Konradowica. Wydarzenia z lat 1269–1271
M. Maciejowski, Droga Jana Romki do biskupstwa wrocławskiego
B. Możejko, Gdański mieszczanin w obliczu śmierci. Zapisy testamentowe z II połowy XV w. (na podstawie księgi ławniczej)
M. Radoch, Tabliczki wotywne wielkich mistrzów Zakonu Krzyżackiego Konrada i Ulryka von Jungingen dla kościołów w Prusach (w świetle księgi podskarbiego malborskiego z lat 1399–1409)
E. Rymar, Rycerskie (?) pochodzenie szczecińskiego i gdańskiego rodu kupiecko-bankierskiego Loitzów
M. Smoliński, Kalatrawensi w Tymawie na Pomorzu Gdańskim. Idea sprowadzenia zakonu nad Morze Bałtyckie
J. Sperka, Rządy namiestnicze Władysława Opolczyka w Królestwie Polskim (1377/1378)
B. Śliwiński, Układ księcia wschodniopomorskiego Mściwoja II z margrabiami brandenburskimi w Choszcznie w 1269 r. Powrót problemu
J. Śliwiński, Pieniężne zapomogi dla pogorzelców w państwie krzyżackim w Prusach (w świetle księgi podskarbiego malborskiego z lat 1399–1409)
A. Teterycz-Puzio, Status dzielnicy mazowieckiej w świetle źródeł narracyjnych
D. Wybranowski, Początki świeckiego kręgu wasali biskupa kamieńskiego Hermana von Gleichena (1251–1288/89) na tle jego działalności politycznej i kolonizacyjnej. Przyczynek do dziejów państwa biskupiego w XIII w. Część 2 (1275–1280)

ŹRÓDŁA
T. Jurek, Brandenburski zabór w Wielkopolsce 1296 r. Zapoznany dokument
A.Szweda, S. Szybkowski, Dwa dokumenty do genealogii pomorskiej rodziny Ściborowiców
J. Trupinda, Nieznane wypisy źródłowe Bernharda Schmida dotyczące pieczęci krzyżackich z zasobu Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku
J. Zdrenka, Święty Teobald pomocnikiem w potrzebie mieszkańców Pomorza i Prus w średniowieczu

DYSKUSJE I POLEMIKI
T. Czarnecki, Uwagi o pochodzeniu terminu szlachta (3)
A. Krawiec, Uwagi na temat pewnych uwag
E. Kizik, O źródłach i metodzie badań nad seksualnością w Polsce XIV–XVI w. Odpowiedź Adamowi Krawcowi
E. Rymar, Wyprawy pruskie margrabiego brandenburskiego Ottona III, zwłaszcza dwie z 1266 r.
A. Bugaj, Jedna czy dwie wyprawy margrabiego brandenburskiego Ottona III do Prus w 1266 r.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania