książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria czasy starożytne
Okres historyczny starożytność
Miscellanea Aegyptiaca

Miscellanea Aegyptiaca

Kaczmarek H. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-7972-227-3

Oprawa: miękka
Ilość stron: 156
Wymiary: 170 x 240

Dostępność: Na półce

42.00 zł


Starożytny Egipt od antyku jest przedmiotem zainteresowania licznych badaczy. Rozbudził je w Europie Herodot, uznawany za ojca historii. Do tradycji weszło wiele stwierdzeń autorów antycznych dotyczących tej cywilizacji, chociaż z per­spektywy dzisiejszego stanu wiedzy niemających żadnych racjonalnych pod­staw. Intensywne prace wykopaliskowe prowadzone na licznych stanowiskach późnopredynastycznych i wczesnodynastycznych w Górnym i Dolnym Egipcie, a przede wszystkim publikacje sprawozdań z wykopalisk zmieniły nasz pogląd na temat powstania zjednoczonego państwa. Nowych informacji dostarczają też ukazujące się opracowania znalezisk z innych epok dziejów Egiptu.

Mimo tego, że rozwój badań nad tą starożytną cywilizacją przynosi wciąż nowe informacje i zmienia dotychczasowe poglądy, to wiele stwierdzeń starożyt­nych pisarzy nadal trwa w świadomości potocznej. Niektórymi z tych „skamie­lin” zajmuję się w szkicach zawartych w tym tomie.

Ze wstępuOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania