książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria kolekcje , mity i religie
Okres historyczny przekrojowe
Mistrzostwo ikonograficzne starowierców. Nowatorstwo i kanon

dostępna w ciągu 5-10 dni

Mistrzostwo ikonograficzne starowierców. Nowatorstwo i kanon

Ikony staroobrzędowe w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu. Katalog zbiorów Antonowicz K. Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-960139-6-5

Oprawa: twarda
Ilość stron: 192
Wymiary: 280 x 305

Dostępność: Dostępna za 3-5 dni

196.00 zł


Na łamach publikacji zaprezentowane zostały ikony staroobrzędowe, stanowiące w kolekcji Muzeum Ikon zespół zabytków odznaczających się wysoką wartością historyczną i artystyczną. Warto nadmienić, iż supraskie zbiory wzbogacają liczne zabytki z kolekcji prywatnej. Ikony z kręgu starowierów posiadają charakterystyczne cechy. W sposób umiejętny łączą kanon ikonograficzny z nowatorstwem rozwiązań w zakresie bogactwa ornamentyki i kolorystyki. Autorka przedstawia staroobrzędowe szkoły, warsztaty i tradycje ikonograficzne. Skrupulatnie zostały opisane cechy poszczególnych ośrodków ikonograficznych: Palechu, Mstery, Guślicy, Pustelni Wygowskiej, Chołuja, Wietki, Niewiańska, Syzrania czy tradycji wielikpożenskich warsztatów. Opisy stylistyczno-formalne zabytków mogą stać się niezwykle pomocnym narzędziem zarówno dla muzealników, jak również badaczy tematu czy kolekcjonerów malarstwa ikonowego. Bogata szata graficzna i ilustracyjna stanowi dopełnienie treści merytorycznych.

Katalog omawiając ikonograficzną działalność raskolników przedstawia również kontekst historyczny i kulturowy, w jakim tworzyli strażnicy starej wiary. Staroobrzędowcy stanowią społeczność hermetyczną, odizolowaną, przestrzegającą zakazu wstępu wyznawców innych religii do swych świątyń. Ikona i jej kult niewątpliwie stanowią świadectwo tożsamości i obyczajowości religijnej starowierców. Opracowanie stanowi znaczący wkład w poszerzenie wiedzy o ikonografii staroobrzędowców w polskiej literaturze specjalistycznej.

Katalog został wydany dzięki przyznaniu dotacji celowej bieżącej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

O zawartych w katalogu treściach opowie na spotkaniu promocyjnym jego autorka – mgr Katarzyna Antonowicz, adiunkt Muzeum Ikon w Supraślu Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Wydarzeniu towarzyszyć będzie również prezentacja ikon wykonanych przez studentów z Pracowni Technologii i Kopii Ikony na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie poprzedzona prelekcją dr hab. Danuty Stępień Prof. ASP (pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie od 1996. Prof. ASP dr hab. sztuk plastycznych w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki. W latach 2016-2020 Kierownik Katedry Technik i Technologii Malarstwa Sztalugowego oraz Pracowni Technologii i Kopii Ikony od 2013. Prowadzi również zajęcia w Pracowni Technologii i Kopii Malarstwa XVII-XX w. Prowadzi działalność naukową jako artysta plastyk, technolog, a przede wszystkim konserwator dzieł sztuki), jak również omówienie prac przez studentów.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania