książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Monety ze stanowiska nr 4 w Gieczu t. 1-3

Monety ze stanowiska nr 4 w Gieczu t. 1-3

Krysztofiak T. (red.), Wyrwa A. M. (red.) Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Rok wydania: 2015
Seria: Biblioteka Studiów Lednickich
ISBN: 978-83-61371-66-3

Oprawa: miękka
Ilość stron: 748
Wymiary: 210 x 295

Dostępność: Dostępna za 3-5 dni

90.00 zł


Kompleksowe, dwujęzyczne (polsko-angielskie) opracowanie najliczniejszego w Wielkopolsce zbioru numizmatów pozyskanych z badań jednego stanowiska!


Kolekcja ta pochodzi z wielofunkcyjnego wczesnośredniowiecznego stanowiska nr 4 w Gieczu (miejsce o przypuszczalnie kultowym charakterze, osada?, cmentarzysko) sąsiadującego z jednym z najważniejszych grodów piastowskich. Obejmuje ona 1203 monet datowanych w szerokim przedziale czasowym (1. poł. X–1. poł. XX w.) pozyskanych w latach 1959-2013 podczas prac wykopaliskowych oraz dzięki powierzchniowej prospekcji tego miejsca przy użyciu wykrywacza metali. Tak bogaty zespół numizmatów datowanych na okres prawie tysiąclecia stanowi wyjątkowy przyczynek do pełnego poznania specyfiki obiegu monetarnego i przemian kulturowej funkcji monety – od początku pojawiania się pierwszych monet w obrębie domeny piastowskiej aż po czasy prawie nam współczesne. Jest to publikacja 3-tomowa. Tom 1, oprócz numizmatycznych opracowań zespołu dirhemów (dirhemy), średniowiecznych monet zachodnioeuropejskich oraz nowożytnych zawiera też wyniki badań metalograficznych wybranych 400 egzemplarzy średniowiecznych. Tom 2 to ilustrowany katalog kolekcji z notami w języku polskim, w tomie 3, w całości anglojęzycznym, znajdują się tłumaczenia wszystkich not katalogowych.

Publikacja ukazała się dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet Ochrona zabytków archeologicznych zarządzanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania