książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny W i jego ewolucja

Nakład wyczerpany!

Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny W i jego ewolucja

Rybka R., Stepan K. Adiutor
Rok wydania: 2010
ISBN: 978-83-86100-83-5

Oprawa: twarda
Ilość stron: 1376
Wymiary: 245 x 170

Dostępność: Niedostępna

144.90 zł


Autorzy podjęli się zadania odtworzenia całego planu mobilizacyjnego Wojska Polskiego w tym kształcie, jaki miał on w momencie rozpoczęcia mobilizacji w sierpniu 1939 r. Edycję tabel mobilizacyjnych poprzedza obszerny esej o rozwoju polskich planów mobilizacyjnych w całym okresie międzywojennym. Prezentuje on zarówno tło historyczne w ujęciu chronologicznym (polskie plany i projekty mobilizacyjne z lat 1921–1935), jak i sam Plan mobilizacyjny W, jego genezę, przemiany i plany dalszego rozwoju.

SPIS TREŚCI:
Od autorów; I. Polskie plany mobilizacyjne 1921–1926; II. Dekada Planu S (1926–1935); III. Z nowym duchem i nowymi metodami... (1935–1937); IV. Plan mobilizacyjny W; V. Od Planu W do Planu W2; VI. Rok 1939; VII. Spojrzenie w przód – możliwości dalszego rozwoju Planu W; VIII. Najlepsza broń; Aneks. Zasady numeracji oddziałów w Planie W; Źródła. Zasady edycji materiałów Planu W; TABELE MOBILIZACYJNE: Dział – dowództwa wielkich jednostek; Dział 1a – Wyższa Szkoła Wojenna; Dział 2 – piechota; Dział 2a – piechota specjalna; Dział 3 – kawaleria; Dział 3a – kawaleria dywizyjna; Dział 3b – kawaleria zmotoryzowana; Dział 4a – artyleria lekka; Dział 4b – artyleria ciężka; Dział 4c – artyleria konna; Dział 4d – artyleria najcięższa; Dział 4e – artyleria motorowa; Dział 4f – artyleria przeciwlotnicza; Dział 4g – pomiary artylerii; Dział 5a – bronie pancerne – czołgi i samochody; Dział 5b – bronie pancerne – pociągi pancerne; Dział 6a – saperzy liniowi; Dział 6b – saperzy mostowi; Dział 6c – saperzy mostów kolejowych; Dział 6d – saperzy elektrotechniczni; Dział 6e – saperzy silnikowi; Dział 7a – lotnictwo; Dział 7b – balony; Dział 8 – łączność; Dział 10 – tabory; Dział 11 – służba geograficzna; Dział 12 – służba sprawiedliwości; Dział 13 – służba uzbrojenia; Dział 14 – służba zdrowia; Dział 14a – ochotnicza służba zdrowia PCK; Dział 15 – służba intendentury; Dział 16 – służba weterynaryjna; Dział 18 – Dowództwa OK, władze terytorialne, grupy rezerw personalnych i inne: Mobilizacja szyfrowana; Placówki oficerskie SRI; Biura cenzury SRI; Oficerowie informacyjni; Komendanci OPL ośrodków; Zbiornice dozorowania plot.; Dział 21 – marynarka wojenna; Dział 22 – różne; Dział 26 – jednostki pozostające w razie mobilizacji o etatach pokojowych; Dział 27 – jednostki podlegające likwidacji w razie mobilizacji; Dział 31 – jednostki łączności mobilizowane przez organa Ministerstwa Poczt i Telegrafów; Dział 32 – wojska kolejowe mobilizowane przez Ministerstwo Komunikacji; Dział 33 – wzmocnienie Straży Granicznej; Jednostki ochrony linii kolejowych (mobilizowane przez Policję Państwową); Korpus Ochrony Pogranicza; Oddziały Obrony Narodowej; Plutony półstałe artylerii przeciwlotniczej przemysłu wojennego (tzw. fabryczne); Tabele wycofane (anulowane); Wcześniejsze wersje tabel i tabele projektowane; Varia. ZAŁĄCZNIK A: Oddziały utworzone w ramach pokojowej rozbudowy WP po wejściu w życie Planu mobilizacyjnego W2, które nie zostały uwzględnione w tabelach mobilizacyjnych. ZAŁĄCZNIK B: Oddziały nie istniejące na stopie pokojowej i nie umieszczone w Planie mobilizacyjnym W2, przygotowanie mobilizacji których zlecono poszczególnym jednostkom mobilizującym wojska odrębnymi rozkazami. Siatka rejonów uzupełniania mobilizacyjnego według jednostek mobilizujących. Organizacje wojenne jednostek mobilizowanych w Planie mobilizacyjnym W. INDEKS: Oddziały Wojska Polskiego tworzone zgodnie z planami mobilizacyjnymi.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania