książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria armie i żołnierze
Okres historyczny przekrojowe
Niepodległość i Pamięć, nr 29

Niepodległość i Pamięć, nr 29

Muzeum Niepodległości w Warszawie
Rok wydania: 2009

Oprawa: miękka
Ilość stron: 349
Wymiary: 165 x 240

32.00 zł


Treść:
ARTYKUŁY I MATERIAŁY: Arkadiusz Kołodziejczyk, Tatarskie Pułki Straży Przedniej Wielkiego Księstwa Litewskiego w Powstaniu Kościuszkowskim ; Ks. Jan Górecki, Tęsknota za niepodległą Polską w fenomenie pielgrzymowania Górnoślązaków ; Seweryn A. Wisłocki, Zapomniane tradycje patriotyczne na Górnym Śląsku ; Zbigniew Zieliński, Znaczenie polityczne i wojskowe I-go Korpusu Polskiego gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego w odzyskaniu niepodległości przez Polskę ; Marek Białokur, Obraz paryskiej konferencji pokojowej w ujęciu współczesnych szkolnych podręczników historii ; Sławomir Dąbrowski, Pamięć i kult powstania styczniowego w prasie wojskowej i w Wojsku Polskim w latach 1918-1939 ; Michał Nowakowski, Problemy oświaty i kultury na Ziemi Mławskiej w okresie odrodzenia państwa polskiego ; Marek Czyrka, Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska i Ruch Młodych Obozu Wielkiej Polski w Lublinie w okresie II Rzeczypospolitej ; Jerzy S. Wojciechowski, Manewry kawalerii w 1925 roku na Wołyniu ; Paweł Duber, Sytuacja wewnętrzna Polski po wyborach parlamentarnych w 1928 r. w świetle poufnych notatek dyrektora Departamentu Politycznego MSW Kazimierza Świtalskiego ; Zbigniew Gnat-Wieteska, Zarys dziejów ruchu narodowego w powiecie garwolińskim ; Zbigniew Zieliński, 70 lat temu - zmilitaryzowane służby leśne przed wybuchem wojny ; Maria Wiśniewska, Wolni wśród barykad...- postawy społeczeństwa w powstańczej Warszawie
BIOGRAFIE : Krzysztof Jerzy Galas, Generał broni Lucjan Żeligowski i jego zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej ; Jan Rećko, Bolesław Wieniawa-Długoszowski - pierwszy ułan II Rzeczypospolitej ; Seweryn A. Wisłocki, Michał Tadeusz Grażyński (Gdów 1890- - Londyn 1965) ; Romuald Mieczkowski, Andrzej Stefan Ehrenkreutz (1921-2008)
WSPOMNIENIA : Zbigniew Zieliński, Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego ; Jan Dołęgowski, Wspomnienia z Podlasia (1916-2006)
MUZEALNICTWO : Arkadiusz Kołodziejczyk, Polskie drogi do Niepodległej. Dwie wystawy: "Polonia Restituta. O niepodległość i granice 1914-1921" Muzeum Niepodległości Warszawa - wystawa stała od 11 listopada 2006; "Wyprawa w dwudziestolecie" (Muzeum Narodowe Warszawa: grudzień 2007 - marzec 2008) ; Kronika Muzeum Niepodległości w Warszawie
OMÓWIENIA I RECENZJE : Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rosyjskim. Studia dedykowane Profesor Wiktorii Śliwowskiej, pod red. Eugeniusza Niebelskiego, Lublin-Warszawa 2008, Wydawnictwo KUL i Instytut Historii PAN w Warszawie , ss445 (Marek Przeniosło) ; Raporty i korespondencja oficerów werbunkowych Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego 1915-1916. Ziemia Kielecka. Opracowanie, wstęp i przypisy Jerzy Z. Pająk, Kielce 2007, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, ss275 (Małgorzata Przeniosło) ; Wincenty Witos, Dzieła Wybrane,
t. 1-5, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1988-2007 ss. 486, 630, 644, 456, 449 (Arkadiusz Kołodziejczyk) ; Marian Mroczko, Eugeniusz Romer (1871-1954). Biografia polityczna, Słupsk 2008, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, ss. 272 (Marek Białokur) ; Rafał Dmowski - Kolekcja Sybiracka, O Niepodległą Polskę. Katalogi zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie ; Zbigniew Dworecki, Poznańskie i Piłsudski, Wyd. Poznańskie, Poznań 2008, ss. 360 (Maciej Motas) ; W stronę autorytaryzmu. Nacjonalizm integralny Związku Młodych Narodowców 1934-1939, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2008, ss.517 (Maciej Motas) ; Wiesław Charczuk, Arkadiusz Kołodziejczyk - "Nihil novi" w sprawie dziejów Obozu Narodowego na południowym Podlasiu ; Agnieszka Andrzejewska, Siedlecki Komitet Oporu Społecznego 1983-1989. Wyd. Fundacja Gazety Podlaskiej im. prof. Tadeusza Kłopotowskiego, Siedlce 2008, ss.104 (Rafał Dmowski) ; Komu służył PAX. Materiały z sympozjum "Od PAX-u do Civitas Christiana" zorganizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana 30-31 stycznia 2008 roku. Praca zbiorowa pod red. Sabiny Bober. Wstęp Zygmunt Zieliński, Warszawa 2008 (Andrzej W. Kaczorowski)Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania