książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny starożytność
Opera ex aere

Opera ex aere

Studia z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza Mogielnicka - Urban M. (red.) Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Rok wydania: 2008
ISBN: 978-83-89499-49-3

Oprawa: twarda
Ilość stron: 266
Wymiary: 210 x 300

Dostępność: Dostępna za 3-5 dni

113.00 zł


Publikacja jest księgą jubileuszową dedykowaną Prof. Janowi Dąbrowskiemu. Zawiera dwadzieścia sześć studiów pogrupowanych w dwa działy: "Starsze epoki brązu" oraz "Późny okres epoki brązu i wczesna epoka żelaza". Obejmują one m. in. następujące zagadnienia:
- zdobiona bransoleta z Sieradza;
- badania rentgenowskie trzech sztyletów brązowych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie;
- uwarunkowania rozwoju kultury trzcinieckiej w Małopolsce;
- zbiorowy grób ludności trzcinieckiego kręgu kulturowego z Radojewic na Kujawach;
- siekiery typu Kappeln w Polsce;
- osadnictwo kultury trzcinieckiej nad środkową Huczwą;
- uprawa roli w kulturze trzcinieckiej - zarys problematyki;
- legenda Biskupina w świetle wykopalisk na arach 86,87 i 101 na stanowisku 4;
- uwagi o sytuacji kulturowej we wczesnej epoce żelaza na terenie południowo - wschodniej Polski;
- nowe przesłanki do badań struktury społecznej ludności kultury łużyckiej w okresie halsztackim;
- stosunki kulturowe i osadnicze na Polesiu Wołyńskim w młodszych odcinkach epoki brązu i we wczesnej epoce żelaza w świetle obecnego stanu badań;
- sakralny krajobraz w wierzeniach społeczeństw epoki brązu i wczesnej epoki żelaza.
Część zamieszczonych tekstów napisana jest w językach: niemieckim, czeskim, słowackim rosyjskim, ukraińskim i białoruskim.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania