książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria podróże w czasie i przestrzeni
Okres historyczny przekrojowe
Osiedla Wrocławia

Osiedla Wrocławia

Historia Praca zbiorowa GAJT
ISBN: 978-83-66292-09-3

Oprawa: miękka
Ilość stron: 384
Wymiary: 160 x 235

Dostępność: Na półce

52.50 zł


Na początku XIX w. Wrocław był mocno ufortyfikowaną twierdzą, do której dostępu broniły potrójne mury, a do środka można było się dostać jedynie przez masywne, średniowieczne bramy poprzedzane przez głębokie fosy. Mury, zapewniające bezpieczeństwo, były równocześnie przeszkodą stojącą na drodze rozwoju terytorialnego miasta. Przełomem stały się wojny napoleońskie, gdy po zdobyciu Wrocławia w styczniu 1807 r. Hieronim Bonaparte wydał polecenie zasypania fos i całkowitego wyburzenia miejskiego systemu fortyfikacji, co zmieniło obraz Wrocławia na zawsze. Do historycznego centrum przyłączono przedmieścia. W  krótkim czasie stolica Śląska z prowincjonalnego miasta, w którym brakowało wolnej przestrzeni, stała się nowoczesnym ośrodkiem miejskim.

Dalsze rozszerzanie granic miasta następowało w wyniku kolejnych przyłączeń sąsiednich wsi do Wrocławia, ale drugi naprawdę potężny impuls do rozwoju nastąpił w okresie międzywojennym. Stojący na czele magistratu nadburmistrz Otto Wagner wytyczył główne kierunki polityki komunalnej, mimo iż okres jego rządów przypadł na lata kryzysu gospodarczego. Ogłosił konkurs na generalny plan rozwoju, w rezultacie którego w 1928 r. do Wrocławia włączono tereny 43 dawnych gmin podmiejskich, co powiększyło ponad trzykrotnie jego dawny obszar.

Po II wojnie światowej do zniszczonego miasta nad Odrą przyłączyło się jeszcze kilkanaście nowych osiedli i dziś Wrocław ma ich około 80. Większość z nich ze względu na swój rodowód zachowała odrębny styl i charakter. I o tych osiedlach, w ujęciu historycznym, traktuje niniejsze opracowanie, w którym 21 Autorów podzieliło się efektami swoich badań i dociekań. Książka ta skierowana jest w pierwszej kolejności do samych wrocławian żywo zainteresowanych przeszłością swojego miasta. Znajdą oni tu nowe, nieznane dotąd informacje, ciekawe analizy i ustalenia, wzbogacone dodatkowo interesującą ikonografią.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania