książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria warsztat
Okres historyczny przekrojowe
Podstawy geografii i kartografii historycznej

Podstawy geografii i kartografii historycznej

Faluszczak F.P. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-7996-627-1

Oprawa: miękka
Ilość stron: 210
Wymiary: 160 x 230

Dostępność: Na półce

25.40 zł


Spis treści, Wprowadzenie, ROZDZIAŁ I Pojęcie geografii historycznej 1. Pochodzenie wyrazu „geografia” 2. Definiowanie geografii historycznej 3. Miejsce geografii historycznej w systemie nauk 4. Przedmiot badań geografii historycznej, cele i zadania 5. Literatura pomocnicza do rozdziału I, ROZDZIAŁ II Źródła geografii historycznej 1. Źródła obserwacyjne 2. Źródła pomiarowe statystyczne 3. Źródła pomiarowe kartograficzne 4. Źródła toponomastyczne 5. Literatura pomocnicza do rozdziału II, ROZDZIAŁ III Podstawy kartografii 1. Kształt i rozmiary Ziemi 2. Podstawowe pojęcia kartografii historycznej 3. Klasyfikowanie map historycznych 4. Osnowa matematyczna mapy 5. Analiza i ocena dawnych map i atlasów 6. GIS w służbie cyberkartografii historycznej 7. Etapy pracy z dawnymi mapami w GIS 8. Literatura pomocnicza do rozdziału III, ROZDZIAŁ IV Krajobraz naturalny 1. Fizjografia historyczna osadnictwa 2. Budowa geologiczna i struktura glebowa 3. Analiza rzeźby terenu 4. Znaczenie wód dla osadnictwa 5. Zmiany klimatyczne 6. Literatura pomocnicza do rozdziału IV, ROZDZIAŁ V Krajobraz historyczny 1. Krajobraz historyczny i granica 2. Metody rekonstrukcji i analizy krajobrazu historycznego 3. Podział administracyjny Małopolski przed rokiem 1772 4. Literatura pomocnicza do rozdziału V, ROZDZIAŁ VI Krajobraz kulturowy 1. Krajobraz kulturowy w badaniach osadniczych 2. Źródła do badań osadniczych 3. Badania osadnicze wsi 4. Podstawowe pojęcia dotyczące urbanizacji 5. Elementy planu miasta 6. Kwantytatywne metody badania osadnictwa 7. Klasyfikacje dawnych szlaków komunikacyjnych 8. Metody badań nad systemami komunikacyjnymi 9. Literatura pomocnicza do rozdziału VIOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania