książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria ludzie, czasy, obyczaje
Okres historyczny wiek XVI - XVIII
Polonia Illustrata

Polonia Illustrata

Łacińska twórczość panegiryczna Szymona Starowolskiego Czerenkiewicz M. Wydawnictwo Naukowe Scholar
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-65390-49-3

Oprawa: miękka
Ilość stron: 356
Wymiary: 165 x 235

Dostępność: Na półce

35.50 zł


Autor prezentowanej książki, wydobywając ze skarbca pamięci okryte patyną wieków dzieła jednego z najwybitniejszych polskich siedemnastowiecznych kaznodziei, historiografów, a zarazem polihistorów – Szymona Starowolskiego – zaprasza do wspólnego myślenia i zamyślenia nad literacką sztuką uprawiania i pojmowania „panegiryczności”. […] Uważna lektura pracy dowodzi, iż wyszła ona spod ręki humanisty, którego kompetencji z rozmaitych dziedzin – m.in. w zakresie problemów europejskiej historii literatury dawnej, retoryki, filologii starożytnej, historii idei, niuansów szesnasto- i siedemnastowiecznej poetyki, zagadnień estetyki wczesnonowożytnej, a nawet socjologii – można jedynie pozazdrościć.

z recenzji prof. dr. hab. Alberta GorzkowskiegoNa początku pracy Autor przedstawia na szerokim tle – poczynając od starożytności – istotę literatury panegirycznej, po czym wnikliwie analizuje liczne pisma Szymona Starowolskiego właśnie pod kątem spełniania jej wymogów. Te znakomite analizy nadają moim zdaniem książce przełomowy charakter. Michał Czerenkiewicz nie tylko pokazuje, że potrafi właściwie – tzn. zgodnie z duchem epoki i tego gatunku literackiego – odczytywać panegiryki Starowolskiego, ale uczy też tego podejścia nas, czytelników. Do tej pory, sięgając po siedemnastowieczną książkę, z obojętnością pomijałem hołdowniczy wstęp, teraz, po przeczytaniu niniejszej monografii, zajrzę do niego z ciekawością, czując, że będę mógł z niego wydobyć to, co istotne.

z recenzji prof. dr. hab. Mikołaja Szymańskiego

Michał Czerenkiewicz – adiunkt na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przewód doktorski sfinalizował pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Borowskiego w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracował m.in. z redakcją magazynu „Perspektywy” i Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Do jego zainteresowań naukowych należą neolatynistyka, Latinitas w literaturze staropolskiej, kultura książki XVII stulecia, a także literackie związki ówczesnej Rzeczypospolitej z południowymi Niderlandami. Publikował m.in. w takich czasopismach naukowych, jak „Terminus”, „Neerlandica Wratislaviensia”, „Seizième Siècle” oraz w pracach zbiorowych.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania