książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria polityka i ideologia
Okres historyczny II Wojna Światowa
Polska Partia Robotnicza - Gwardia Ludowa/Armia Ludowa na ziemiach polskich 1942-1944/1945


Chwilowy brak pozycji!

Polska Partia Robotnicza - Gwardia Ludowa/Armia Ludowa na ziemiach polskich 1942-1944/1945

Praca zbiorowa Instytut Pamięci Narodowej
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-7629-433-9

Oprawa: twarda
Ilość stron: 376
Wymiary: 160 x 240

Dostępność: Niedostępna

29.40 zł


Prezentowana książka zawiera trzynaście artykułów. sytuację i działalność polityczną "polskich" komunistów na terytorium ojczyzny światowego proletariatu, czyli ZSRS przedstawił Paweł Wieczorkiewicz. Relacje między komunistami "polskimi" a władzami ZSRS po 17 września 1939 r. na przykładzie obwodu białostockiego stały się przedmiotem Daniela Boćkowskiego. Teksty te umiejscawiają komunistów na polskiej scenie politycznej, jak również porządkują wiedzę na temat ich zależności od ZSRS. Niezwykle ważnym, wyznaczającym ramy rozważań tekstem jest opracowanie Piotra Gontarczyka dotyczące genezy, powstania i funkcjonowania centralnych struktur PPR. Kolejne artykuły są już poświęcone strukturom oraz działalności PPR i podległej jej partyzantki.
Prezentowana książka nie jest - i nie może być - trakto­wana jako monografia dziejów PPR w okresie II wojny świato­wej. Problematyka ta wymaga dalszych badań - kwestionujących w znacznej mierze ustalenia poczynione przez historiografię komunistyczną.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania