książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria Polska po wojnie
Okres historyczny historia najnowsza
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w powiecie

Nakład wyczerpany!

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w powiecie

Funkcjonowanie powiatowych instancji PZPR na przykładzie Zielonej Góry (1949-1989) Halczak B. Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego
Rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-7481-390-7

Oprawa: miękka
Ilość stron: 280
Wymiary: 170 x 240

Dostępność: Niedostępna

47.00 zł


Praca Bohdana Halczaka nie powiela zmitologizowanego obrazu komunistów, strażników totalitaryzmu, lecz pokazuje ludzi partii czasami ułomnych, śmiesznych, niekiedy żałosnych, a najczęściej podobnych do reszty społeczeństwa. Autor podaje liczne przypadki blokowania awansów dla tych członków partii, którzy w jakiś sposób okazali przywiązanie do wartości religijnych, skłonność do oszczerstw, fałszywych oskarżeń, różnych sposobów kompromitowania współtowarzyszy. To środowisko ludzi skromnego wykształcenia, lecz często z ogromnymi ambicjami. Szybko jednak zdołali przyswoić uniwersalne zasady walki o władzę i wpływy, które dostrzegalne są w każdym systemie politycznym.
prof. Eugeniusz Mironowicz

Celem niniejszej pracy nie jest przedstawienie kronikarskiego zapisu dziejów PZPR w mieście i powiecie Zielona Góra, lecz analiza funkcjonowania ustroju komunistycznego przez pryzmat powiatu. Zakres badawczy pracy obejmuje dwa powiaty: miasto Zielona Góra (funkcjonujące na prawach odrębnego powiatu) oraz powiat zielonogórski, który miał charakter wiejski. Umożliwiło to przedstawienie funkcjonowania instancji partyjnych zarówno w mieście przemysłowym, jak i w środowisku wiejskim.
Wnioski wysunięte w niniejszej pracy, dotyczące funkcjonowania PZPR w przedstawionych powiatach, mogą być uznane za miarodajne dla większości powiatów Ziem Zachodnich i Północnych obejmujących miasta średniej wielkości oraz tereny wiejskie.
W pracy zostały ukazane struktury organizacyjne PZPR, sposób wyłaniania kadr kierowniczych, tryb podejmowania decyzji, zakres władzy instancji, stanowisko władz partyjnych wobec problemów środowiska lokalnego oraz postawy zajmowane w okresach kryzysów społeczno-politycznych, następujących dosyć często w Polsce Ludowej
(lata 1956, 1968, 1970, 1976, 1980-1981). Dla współczesnego historyka, zajmującego się problematyką PZPR, główny problem badawczy sprowadza się w istocie do pytania, dlaczego tak wielu ludzi, często bardzo wartościowych, związało się z tą partią?
[ze Wstępu]

S p i s t r e ś c i

Wstęp
Rozdział I
Komitet Miejski oraz Komitet Powiatowy PZPR w Zielonej Górze w latach 1949-1959
1. Zielonogórska organizacja partyjna w ujęciu statystycznym w latach 1949-1959
2. Konferencje
3. Komitet Miejski oraz Komitet Powiatowy
4. Egzekutywy
Rozdział II
Komitet Miasta i Powiatu Zielona Góra
w latach 1959-1975
1. Miejska i powiatowa organizacja partyjna w ujęciu statystycznym w latach 1959-1975
2. Miejskie i powiatowe konferencje partyjne
3. Komitet Miasta i Powiatu PZPR
4. Egzekutywa Komitetu Miasta i Powiatu PZPR
Rozdział III
Komitet Miejski PZPR w latach 1975-1989
1. Miejska organizacja partyjna w ujęciu statystycznym w latach 1975-1989
2. Miejskie konferencje partyjne
3. Komitet Miejski
4. Egzekutywa Komitetu Miejskiego PZPR
ZakończenieOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania