książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Polski wywiad wojskowy 1918-1945

Nakład wyczerpany!

Polski wywiad wojskowy 1918-1945

Kołakowskiego P. (red.), Pepłońskiego A. Adam Marszałek
Rok wydania: 2006
ISBN: 83-7441-438-3

Oprawa: miękka
Ilość stron: 593
Wymiary: 170 x 235

Dostępność: Niedostępna

47.80 zł


Wraz z odzyskaniem niepodległości przez Polskę i walką o nowe granice pojawiła się potrzeba powołania do życia wywiadu wojskowego. Pierwszy etap tworzenia służ wywiadowczych miał zadecydować o ich sprawności w ciągu najbliższych, ważnych dla bytu państwowego lat. Skala trudności, jakie towarzyszyły pracom organizacyjnym, była wyjątkowa duża. Niewielu było oficerów mających wystarczające kwalifikacje, aby kierować wywiadem na szczeblu centralnym, prowadzić rozpoznanie wewnątrz kraju a zwłaszcza za granicą. Podejmowane prace organizacyjne, szkolenie personelu, nawiązywanie współpracy z wywiadami państw sojuszniczych i zaprzyjaźnionych nie zawsze nadążały za narastającym zagrożeniem szpiegostwem, dywersją i działalnością antypaństwową, podejmowanymi głównie przez Niemcy i ZSRR. W miarę upływu lat waga rozpoznania prowadzonego przez Oddział II systematycznie wzrastała, a w okresie poprzedzającym wybuch wojny nabrała pierwszorzędnego znaczenia. W niniejszej książce starano się omówić większość zagadnień dotyczących organizacji i działania polskiego wywiadu wojskowego od 1918 aż do 1945 roku.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania